Dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem ze závažných organizačních důvodů (organizační zajištění přijímacího řízení pro mimořádně vysoký počet uchazečů o studium) na pátek 12. 4. 2019 (první termín JPZ čtyřleté studium), na pondělí 15. 4. 2019 (druhý termín JPZ čtyřletého studia), na úterý 16. 4. 2019 (první termín JPZ osmiletého studiaa na středu 17. 4. 2019 (druhý termín JPZ osmiletého studia) volný den pro všechny žáky Matičního gymnázia, Ostrava.


Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO