Na konci měsíce dubna proběhlo v Geologickém pavilónu VŠB-TU finále populární soutěže nazvané Geologické kladívko.

Jednalo se již o 9. ročník tohoto klání mladých zájemců o geologii. Matiční gymnázium reprezentovalo ostřílené družstvo, tvořené třemi studenty tentokráte již septimy A, v klasickém, tedy nezměněném složení: Vojtěch Skupien, Jan Chamrád a Matěj Frič, které poslední tři ročníky této soutěže ovládlo.  Do finále se kvalifikovali na základě úspěšného zvládnutí vstupního kola. Celkově se jednalo o čtvrtou účast, která však byla bohužel jejich derniérou se soutěží. Jejich bilance je obdivuhodná. Po třech vítězstvích se rozloučili krásným třetím místem.
Tímto děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.