Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k zásadnímu překročení hygienických limitů naměřených teplot ve třídách školy se Matiční gymnázium Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých paragraf 17 rozhodlo upravit výuku ve dnech 12. 13. a 14. června následovně:

  1. Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu 0. – 4. vyučovací hodinu, pak bude výuka ukončena.
  2. Ve třídách, kde bylo naplánováno zkoušení v 5. – 7. vyučovací hodině, je dána možnost žákům a vyučujícímu dohodnout se na způsobu náhrady (daná hodina nemusí odpadnout, daná hodina bude nahrazena 0 hodinu v jiném dnu – rozhodnutí vyučujícího této hodiny je pro žáky závazné).
  3. V případě změny počasí si Matiční gymnázium Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem vymezuje právo zrušit mimořádná opatření, a to svým rozhodnutím nejpozději do 10.00 hod. příslušného dne. Pokud tak nebude učiněno, je platné toto mimořádné opatření o zkráceném režimu vyučování.
  4. Pro žáky nižšího gymnázia nabízíme rodičům možnost zajistit dozor nad žáky v budově školy do 14.00, pokud o to požádají své třídní vyučující.

 

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MGO