Seznam témat pro zpracování školních zkušebních úloh pro 3. část ústní zkoušky z cizího jazyka společné části státní maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 pro obory:

 • 7941K/81 Gymnázium – všeobecné (třída OKTA, OKTB)
 • 7941K/41 Gymnázium – všeobecné (třída 4. A)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní vyhláška), vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb. stanovuji následující nabídku témat pro zpracování školních zkušebních úloh pro 3. část ústní zkoušky z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky.

Anglický jazyk

Všeobecné tematické okruhy dle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2015/2016 (http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html):

„Mezi všeobecná témata patří: osobní charakteristika, rodina, domov a bydlení, každodenní život, vzdělávání, volnočasové aktivity a zábava, mezilidské vztahy, cestování a doprava, zdraví a hygiena, stravování, nakupování, práce a povolání, služby, společnost, zeměpis a příroda.

Tematické okruhy však nebudou nikdy uzavřeny. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat k několika tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat.“ (další informace v Katalogu požadavků)

SEZNAM TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO 3. ČÁST SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

American Literature

Australia

British history

British literature

Canada

Course of the year

Czech history

Education – School Systems

English as a World Language

Environmental Issues and Institutions

Global Issues and Current Affairs

Ireland

London

Mass Media

Modern America

Modern UK

My region

New Zealand

New York

Politics and Institutions

Prague

The CR

The UK

The USA

US history

Washington, D. C.

William Shakespeare

 

Francouzský jazyk

 1. Le français – langue de communication internationale
 2. La France, un des plus grands pays européens
 3. Les grands événements de l´histoire de France
 4. Les idées clés de l´Union Européenne
 5. Les problèmes actuels de l´environnement
 6. Le rôle des médias dans la société actuelle
 7. La République tchèque, membre de l´Union Européenne
 8. Les fêtes dans le calendrier français et tchèque
 9. Le système scolaire en France et en République tchèque
 10. Le rôle de la culture dans la société moderne
 11. Les grands maîtres de la littérature française
 12. Le rôle de la famille dans la société moderne
 13. La place de la femme dans la société moderne
 14. La France, pays de la mode
 15. Le sport et son rôle dans la société contemporaine
 16. La vie en ville et à la campagne
 17. Les voyages, le tourisme
 18. La jeunesse et ses problèmes
 19. Le monde du travail, les projets d´avenir
 20. La façon saine de vivre
 21. Les habitudes alimentaires des Français et des Tchèques

 

Německý jazyk

 1. Ich und meine Familie, mein Lebenslauf, meine Zukunftspläne
 2. Haus und Wohnung
 3. Freizeitgestaltung und Kulturleben
 4. Ernährung, Essen, Kochen, im Restaurant
 5. Schule und Studium
 6. Reisen und Verkehr
 7. Gesundheitspflege, beim Arzt
 8. Einkaufen, Dienstleistungen
 9. Realien der deutschsprachigen Länder, bekannte Persönlichkeiten
 10. Tschechien, wichtige tschechische Städte und Regionen


Španělský jazyk

 1. Mi familia
 2. Mi casa mi hogar
 3. Mi tiempo libre
 4. Los monumentos de Espaňa
 5. La República Checa
 6. Mi ciudad, mi región
 7. La salud
 8. América Latina
 9. El mundo del trabajo
 10. La literatura latinoamericana

 

Ruský jazyk

 1. Ruská federace-reálie, kultura
 2. Hlavní představitelé ruské literatury
 3. Česká republika – reálie, kultura
 4. Kalendář-  významné svátky v roce, české a ruské zvyky a obyčeje
 5. Stravování, ruská a česká národní kuchyně
 6. Rodina a společnost
 7. Studium, naše škola, systém vzdělání v Rusku a u nás
 8. Zdraví a životní styl
 9. Příroda a její ochrana
 10. Cestování a turismus

 

 

V Ostravě dne 19. 9. 2017

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel školy