Ve středu 7. 3. 2018 se ve Středisku volného času v Ostravě uskutečnila recitační soutěž s názvem Přehlídka dětských recitátorů.

 

Matiční gymnázium mělo zastoupení ve dvou kategoriích. Třetí kategorii pro žáky 6. a 7. tříd reprezentovala Michala Pondělíčková s textem Doslovná pohádka z knihy Petra Nikla. Ve čtvrté kategorii pro žáky 8. – 9. tříd vystoupily Ester Pelikánová s básní Běh koně mimochodníka od Vladimíra Vysockého a Emma Kočířová s textem Simone Berteautové Edith Piaf.
Míša porotu oslnila nejen výběrem textu, ale také svým osobitým přednesem, a nakonec si ze soutěže odnesla krásné 2. místo a postup do okresního kola.
Ve čtvrté kategorii byla úroveň recitátorů vysoká a konkurence početná. Před porotci ležel úkol velmi  nesnadný … vybrat toho nejlepšího. Tím se nakonec ukázala být studentka Matičního gymnázia, Emma Kočířová, která si dokázala vyrecitovat krásné 1. místo. Hodnotitele zaujala profesionalitou vystupování a procítěností, s jakou uchopila text. Atmosféra, kterou svým vystoupením vytvořila, byla fascinující.
Oběma dívkám gratulujeme a držíme jim palce v okresním kole, jež se uskuteční 23. března.