Ve dnech 24. a 25. dubna se smíšený pěvecký sbor MGO pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové zúčastnil 50. ročníku Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích.

36 dívek a chlapců převáženě vyšších ročníků předneslo devět skladeb různých stylů a žánrů a to před zaplněným sálem otrokovického kulturního domu Beseda, který pojme až 500 posluchačů. Za svůj výkon sbor sklidil nadšený potlesk a velké uznání. To nás těšilo zvláště proto, že mezi milými gratulanty byli jak primáni, tak starší žáci – noví kamarádi našich žáků, vyučující a další lidé. Vystoupení svých fanoušků z řad účinkujících souborů si naši žáci poslechli také, což naplnilo původní záměr pořadatelů festivalu.

Během obou dnů byli naši žáci zcela ukáznění, za jejich příkladné chování jim děkujeme, stejně jako za kvalitní a nadšené vystoupení, které bylo plodem celé řady zkoušek a tvrdé přípravy. Zvláště žáci septim se jednotlivých ročníků festivalu zúčastňovali již od doby svého studia na nižším gymnáziu a jejich závěrečné volání „Poslední Otrokovice...“ a „Na shledanou“ dojalo i jejich sbormistryni.

Všem zúčastněným žákům, členům smíšeného pěveckého sboru MGO, děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a Mgr. Daniele Tkadlecové za pedagogický dozor a fotografie sboru.