Ve čtvrtek, 15. dubna se smíšený pěvecký sbor MG v počtu třiceti čtyř studentů zúčastnil festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích, kde sklidil velký úspěch. Tento festival je tradiční prestižní kulturní akcí na Moravě. V nabitém sále otrokovické Besedy přednesl náš sbor osm skladeb, které studenti nacvičili pod vedením paní profesorky Zdeny Švrčkové. Již při dopoledním festivalovém vystoupení vyvolali sboristé MG nadšené ovace a i z pozice odborníků bylo jejich vystoupení hodnoceno jako velmi kvalitní (zejména po hlasové stránce), repertoárově zajímavé, nadšené a spontánní.

Organizátoři festivalu byli rádi, že pro večerní slavnostní akademii vybrali právě sbor MG, na jehož další vystoupení se všichni těšili. Po odpoledním improvizovaném koncertě ve Zlíně vystoupili studenti na večerní akademii, v rámci které nejenže nezklamali očekávání publika, ale v mnohém jej i předčili. Slovem provázel vystoupení našeho sboru Václav Strýček, student třídy kvinty B, který nejenže všechny zaujal, ale vhodně prezentoval celou naši školu. Spolu s dalšími našimi sboristy vystoupil i vynikající pěvecký kvartet ve složení Václav Strýček, Adéla Gajdečková, Karolína Šodková a Jakub Novák. Tento kvartet (jako i celý pěvecký sbor) sklidil mimořádný úspěch a uznání. Po vyčerpávajícím dni čekalo v pozdních nočních hodinách studenty ubytování v Domově mládeže Střední odborné školy Otrokovice. Pedagogický dozor na festivalu zajistila paní profesorka Pavla Rychtarčíková, která mimo jiné zhotovila fotografie sboru, povzbudila účastníky, pomohla, za což jí patří velký dík.

Všem studentům, kteří se koncertů v Otrokovicích a ve Zlíně zúčastnili, děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia.

Sbor v Otrokovicích