30. března 2010 se v areálu VŠB-TU Ostrava uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie C. Naši školu reprezentoval jediný řešitel – Martin Poloch, který se umístil na krásném 10. místě.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.