Česká společnost chemická – pobočka Ostrava a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) vyhlásily literární soutěž pro žáky ZŠ a odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií na téma Ó běda, ta věda!!! Soutěžním úkolem bylo napsat krátkou povídku, básničku nebo jiný literární útvar, zcela „nevědecký“, ovšem s použitím patnácti předepsaných slov běžných v matematice, fyzice a chemii, např. rovnice, množina, síla, vlnění, kyselina, indikátor, ...

Porota složená z pracovníků katedry chemie PřF OU vybrala ze 111 soutěžních prací z celého kraje pět nejlepších, kterým udělila shodné 1. místo. Mezi takto oceněnými je i Michaela Tobolová z tercie, která naši školu reprezentovala spolu s dalšími třemi žáky. Srdečně blahopřejeme!

Předání cen proběhlo ve čtvrtek 24. 6. 2010 v novém sále Slezskoostravského hradu v rámci již tradiční akce „Chemie na Slezkoostravském hradě“, kterou navštívili v doprovodu vyučujících chemie žáci tercií a 1. A.