Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home


Komisionální přezkoušení

Komisionální přezkoušení ve smyslu ustanovení § 69 odst. 9 školského zákona

předmět chemie, termín 18. 10. 2016

 

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s ustanovením § 69 odst. 9. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí Krajského úřadu MSK Odboru školství, mládeže a sportu ze dne 10. 10. 2016, č. j. MSK 127808/2016  jmenuje členy zkušební komise pro komisionální přezkoušení pro předmět chemie v termínu 18. října 2016 v čase 14.15 hodin.

 

Zkušební komise:

Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič

Zkoušející: RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Přísedící: Mgr. Zdenka Platošová  

Datum: 18. 10. 2016

Začátek zkoušky: 14.15 hod.

Místo: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

učebna chemie, 3. patro

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je vyhlášení Podrobností týkajících se konání komisionální zkoušky dle Vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (Čj. GMAT/01564/2016), a to v souladu s Odůvodněním, které je součástí rozhodnutí Krajského úřadu MSK Odboru školství, mládeže a sportu ze dne 10. 10. 2016, č. j. MSK 127808/2016.

 

 

V Ostravě dne  11. 10. 2016                                                 Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel školy