Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Dokumenty Školní řád

Školní řád

Školní řád vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), z Listiny základních práv a svobod, vyhlášky č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), vyhlášky č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) aj.
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem.

 

Školní řád ke stažení (platnost od 1. září 2016)

 

Originály včetně podpisů jsou k dispozici v sekretariátu školy.

 

 

 

Partneři MGO