Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Zájmové kroužky Biologický kroužek

Biologický kroužek

Biologický kroužek funguje na škole od září 2000.

Vedoucím kroužku je Mgr. Petr Vondráček. Kroužek se schází pravidelně jednou týdně v prostorách Matičního gymnázia nebo přímo v terénu.

Náplní činnosti kroužku je především praktické poznávání jednotlivých druhů rostlin, živočichů, hub a jejich přirozeného prostředí. Výuka probíhá neformálně, formou diskuse, exkurzí, soutěží a práce s literaturou, internetem, mikroskopy a jinými pomůckami. Žáci se učí poznávat, sbírat, preparovat a určovat přírodniny, čímž získávají bezprostřední zkušenost a kladný vztah k přírodě. Seznamují se s metodami biologické práce, s odbornou literaturou a časopisy, s odborníky a institucemi zabývajícími se biologickým výzkumem. Získané znalosti a zkušenosti většina členů prokázala úspěšnou účastí v přírodovědných soutěžích, jako je např. Biologická olympiáda a Velká cena ZOO.

V rámci kroužku se uskutečňují zajímavé exkurze (PR Štěpán, NPP Landek, PR Kotvice, rybníky v CHKO Poodří).

S kladným ohlasem se setkávají také návštěvy přednášek pořádaných Ostravskou univerzitou.

Členové kroužku jsou opakovaně velmi úspěšní v Biologické olympiádě.

Ve  školním roce 2018/2019 se budeme scházet v učebně biologie

nižší gymnázium ve středu 14.00 - 15.30

vyšší gymnázium v úterý 14. 00 - 15. 30

Webové stránky biologického kroužku

Webová galerie (terénní exkurze)

biologie.mgo.cz

 

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650