Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Zájmové kroužky Easy English

Easy English

Kroužek je určen žákům nejnižšího gymnázia, tj. prim až sekund, kteří potřebují upevnit učivo probírané v hodinách angličtiny či „dohnat“ něco, co zmeškali  v době nemoci  apod., primárně je určen úrovni A1 – A1+ a bude zahrnovat procvičení jevů a slovní zásoby, se kterou se aktuálně žáci v hodinách AJ setkávají. Do kroužku je možné se připojit i v průběhu školního roku.

Studenti se budou potkávat ve 14.10 hod v učebně AJ s vyuč. Veronikou Frimlovou každý čtvrtek. Kroužek trvá jednu vyučovací hodinu, tj. do 14.55 hod. Začínáme ve čtvrtek 20. 9. 2018.