Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home

Výsledky voleb do Školské rady MGO funkční období 2017 - 2020

Volba pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Dne 14. 11. 2017 proběhly volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady MGO pro funkční období 2017 - 2020. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016)  s následujícím výsledkem: celkem hlasovací lístky odevzdalo 128 oprávněných voličů. 1 volební lístek nebyl označen dle požadavku, a byl proto komisí označen jako neplatný. Počet platných odevzdaných volebních lístků je 127. (MUDr. Starý - 94 hlasů, JUDr. Svatošová - 72 hlasů, Ing. Čížková - 51 hlasů.)

Volební účast:  21,01 % všech oprávněných voličů.

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) jsou volby a jejich výsledky platné.

Do Školské rady MGO byl zvolen

MUDr. Marian Starý, Ph. D..

JUDr. Renáta Svatošová

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO

Dne 14. 11. 2017 proběhla volba členů školské rady za pedagogické pracovníky MGO do Školské rady MGO pro funkční období 2017 – 2020. Volby proběhly zcela v souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016)  s následujícím výsledkem: celkem hlasovací lístky odevzdalo 22 oprávněných voličů. Počet platných odevzdaných volebních lístků je 22.

Volební účast:  55 % všech oprávněných voličů.

Do Školské rady MGO byl zvolen

RNDr. Tomáš Adamus, Ph. D. - 20 hlasů,

Mgr. Zdeněk Maník - 21 hlasů.

V souladu se Zásadami zřizování školních rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem v platném znění (č. j. 102/7829, ze dne 7. 6. 2016) jsou volby a jejich výsledky platné.

V Ostravě dne 15. 11. 2017

Volební komise: Mgr. Tomáš Fismol, Mgr. Jana Trčková, Mgr. Nikolas Manolcis