Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Studium Třídní schůzky

Třídní schůzky

Dne 13. 11. 2018 od 16.30 do 18.00 hodin proběhnou třídní schůzky prvního pololetí školního roku 2018/2019 s následujícím programem:


 

16.30 – 17.00 – informace ve třídách

část  1 – organizace  školního roku, připravované akce, prospěchová a kázeňská specifika třídy, výsledky žáků MGO u státní mat. zkoušky a v projektu Kvalita, Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018, vybrané kapitoly – účast v soutěžích, prezentace školy, nově vybudované učebny a modernizované prostory MGO, organizační priority dle ročníků (lyžařské kurzy, taneční, cyklistický kurz, exkurze, studijní pobyty…), aktuální nabídka zájmové činnosti v prostorách MGO.

část 2 - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO, z. s. (Usnesení L 8110/RD2/KSOS, Fj 111844/2015/KSOS) v souladu se stanovami spolku odstavec VII pořádá členskou schůzi spolku, která proběhne v rámci třídních schůzek na Matičním gymnáziu, Ostrava dne 13. 11. 2018 ve třídách gymnázia. Prostřednictvím třídních učitelů obdržíte zprávy o činnosti spolku za uplynulé období školního roku 2017/2018 a dále přehled hospodaření spolku ve stejném období.

 

 

17.00 – 18.00 – individuální konzultace rodičů s pedagogy v kabinetech

16.30 – 18.00 – vestibul MGO V  souladu s odstavcem VIII Stanov zapsaného spolku Přátelé MGO proběhnou 13. 11. 2018 volby do správní rady spolku pro funkční období let 2018 – 2021.

Kandidátní listina zde

 

V souvislosti se snahou vedení MGO ještě více zlepšit úroveň komunikace mezi vzdělávací institucí a rodiči nabízíme všem zákonným zástupcům možnost si předem domluvit na den třídních schůzek (13. 11. 2018) termín pro individuální rozhovor s ředitelem školy. Je možno si zablokovat na tel. čísle 596116239 termín v následujícím rozmezí, a to od 8.00 do 12.00 a od 15.00 do 19.00 hodin. V čase, který Vám bude nejlépe vyhovovat, se budeme moci plně věnovat Vašim problémům, připomínkám, podnětům a požadavkům.

Na setkání s Vámi se osobně velmi těším.

Mgr. Ladislav Vasevič