Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Úspěchy studentů Tým MGO se stal vítězem krajského kola celostátní soutěže Europasecura

Tým MGO se stal vítězem krajského kola celostátní soutěže Europasecura

Dne 20. 5. 2019 se na Krajském úřadě konalo krajské kolo celostátní soutěže Europasecura

, která je určena studentům, kteří se zajímají o mezinárodní a bezpečnostní politiku ČR, Evropskou unii i NATO a která je organizována Institutem pro evropskou politiku za podpory Armády ČR a Ministerstva obrany. Z našeho gymnázia byl vyslán tříčlenný tým ve složení - Karolina Schwarzová ze Septimy B, Adam Jalůvka a Václav Prais ze Sexty A.
Po úspěchu kreativně pojaté bezpečnostní analýzy na téma Ruský vliv v Evropě v první - písemné části, se naši studenti setkali se čtyřmi dalšími postupujícími týmy a porotou, přičemž měli za úkol svou práci obhájit a zároveň oponovat jinému týmu, odpovídat na doplňující otázky poroty a přispívat podnětnými argumenty do diskuzí. Porota chválila jejich analýzu za její objektivitu a důraz, který klade na uvědomělou občanskou společnost. Po vlastní prezentaci, obhajobě a oponentuře byl vždy prostor, kde se mohli studenti navzájem ptát na otázky týkající se dané problematiky a sáhodlouze debatovat o probíraných konfliktech. Mezi další témata bezpečnostních analýz patřila Izrael a Palestina a KLDR.
Po dlouhých čtyřech hodinách se porota odebrala vybrat vítěze. Během této chvíle měli soutěžící možnost neformálně se seznámit a navázat kontakty s vrstevníky s podobnými zájmy, kterým také není politika lhostejná. Nakonec tým Matičního gymnázia, ke svému vlastnímu překvapení a velké radosti, zvítězil a byl vyhlášen zástupcem Moravskoslezského kraje v celostátním kole. To se bude konat 10. – 14.  června 2019 na vojenské základně v Brdech, kde bude tým z každého kraje po dobu pěti dnů reprezentovat přidělený stát, učit se přežít v tvrdých přírodních podmínkách, zkoušet najít řešení konfliktů a mít možnost si vyzkoušet skutečnou práci diplomatů.

 

Václav Prais, Sexta A

 

 

 

Partneři MGO