Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Maturitní zkouška Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2019

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2019

Žáci, kteří neprospěli z nějakého předmětu (i dílčí části) u maturitní zkoušky v jarním termínu 2019 nebo nekonali jednu nebo obě části maturitní zkoušky, protože na konci druhého pololetí neprospěli nebo nemohli být hodnoceni, musí odevzdat podepsanou přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2019 a případně i seznam literárních děl nejpozději do 21. 6. 2019.

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy. Přihlášky budou k dispozici v kanceláři zástupců (příp. v kanceláři školy) v týdnu od 17. do 21. června 2019.

 

Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2019 je stanoveno ministerstvem školství na období od 2. 9. 2019 (od 12:00 hodin) do 6. 9. 2019 včetně.

 

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) v podzimním zkušebním období - 10.9.2019.

 

Pozvánky budou v řádném termínu zaslány na emailové adresy žáků.

 

Upozornění:

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.