Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Cermat sestavil dokument s nejčastějšími dotazy žáků k písemným zkouškám SČ MZ, který si můžete stáhnout zde: Nejčastější dotazy.

Další informace a katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky naleznete na webu novamaturita.cz

 

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2017

Žáci, kteří neprospěli z nějakého předmětu (i dílčí části) u maturitní zkoušky v jarním termínu 2017 nebo nekonali jednu nebo obě části maturitní zkoušky, protože na konci druhého pololetí neprospěli nebo nemohli být hodnoceni, musí odevzdat podepsanou přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2017 nejpozději do 23. 6. 2017.

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy. Přihlášky budou k dispozici v kanceláři zástupců (příp. v kanceláři školy) v týdnu od 19. do 23. června 2017.

 

Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2017 je stanoveno ministerstvem školství na období od 4. 9. 2017 (od 12:00 hodin) do 8. 9. 2017 včetně.

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) v podzimním zkušebním období se budou konat 12. 9. 2017.

Pozvánky budou v řádném termínu zaslány na emailové adresy žáků.

Upozornění:

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

 

 

 

Partneři MGO
Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650