telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vzhledem k nedávnému úspěchu humanitárního projektu Helping hands for Guimaras, pořádaného studenty MGO, nikoho nepřekvapí, když se o slovo přihlásily možné zárodky projektu nového.

Kola pro Afriku je název charitativní organizace, založené roku 2012 v Ostravě, jejíž hlavní náplní je ryze specializovaná a konkrétní pomoc dětem v Gambii, v nejmenším africkém státu, ležícím na západním pobřeží Afriky. Tato ojedinělá společnost organizuje po celé republice sběr kol, které jsou poté odeslány do Gambie a rozdány do jednotlivých rodin, kde často jako jediný dopravní prostředek umožní dětem snazší a přístupnější cestu do školy. Ta je mnohdy vzdálena desítky kilometrů a vzhledem k těmto těžkým podmínkám mnoho dětí zůstává pracovat doma a školu nenavštěvují. Součástí práce dobrovolníků v Gambii je také školení budoucích opravářů kol, kteří jsou pak schopni základních oprav sami a kola v těžkých podmínkách vydrží déle.

Kola pro Afriku ale nepředstavuje pouze organizaci pomáhající zemi vzdálené tisíce kilometrů, dokonalým systémem propojuje s Gambií humanitární pomoc také u nás v republice. Na opravě a nákladu kol ještě v České republice spolupracuje společnost s věznicí v Ostravě-Heřmanicích, kde mají vězni možnost se na tomto projektu také podílet. Vytváří se tak jakýsi humanitární dipól, poskytující i dostávající cennou pomoc, zkušenosti a obohacení na obou stranách. Klasický model jediného příjemce v tomto případě tedy neexistuje.

Darovaná kola slouží nejen jako prostředek pro zvýšení gramotnosti a šancí získat v budoucnu lepší práci, v Gambii nabývá škála jejich využití zcela jiných rozměrů. Rodina rázem získá dodávku pro převoz dřeva, zboží, potravin či kanystrů s vodou, kolo se může proměnit také v rodinný autobus nebo provizorní sanitku.

S celým projektem studenty naší školy podrobně seznámil jeden z hlavních organizátorů, pan Roman Posolda. Během dvou dnů, 10. a 11. června, kdy byla uspořádána beseda pro několik vybraných tříd, byly studentům objasněny hlavní myšlenky a cíle projektu, promítnuty fotografie z poslední návštěvy české expedice na černém kontinentu, doprovázené zajímavým a věcným komentářem pana Posoldy. V závěru besedy byli studenti pozváni ke spolupráci na projektu, mimo jiné účastí na nedělní charitativní akci Běh pro Afriku, jejíž výtěžek půjde opět na financování dopravy a všech nezbytných aspektů projektu.

Studentům se tak opět otevírá možnost dostupné a konkrétní pomoci lidem, o jejichž nelehké životní situaci se mnohdy nemají šanci blíže dozvědět. Byla by proto škoda tuto šanci nevyužít.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top