Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Zájmové kroužky Pravopisný kroužek

Pravopisný kroužek

Pravopisný kroužek ve školním roce 2018/19

I v novém školním roce bude na naší škole v případě zájmu otevřen Pravopisný kroužek. První schůzka se bude konat v úterý 2. října  2018 od 14.10 hod. v učebně PA v I. patře naproti studentskému schodišti. Schůzky se pak budou pravidelně opakovat každý týden dle zájmu a časových možností přihlášených. Kroužek svou činnost ukončí v průběhu měsíce května 2019.
Náplň bude diktována potřebami jednotlivých účastníků. Cílem je procvičit dostatečně pravopis různého typu. Ze zkušeností je možné předpokládat, že opět půjde o problematiku velkých písmen a interpunkční pravopis.
Na webu školy bude umístěna aktualizovaná přihláška do kroužku, kterou je vhodné odnést organizátorce kroužku – I. Fuxové – do školní knihovny ještě před konáním prvního setkání, nebo s ní dorazit na první ohlášenou schůzku.
Na jednotlivé schůzky by si zájemci o práci v kroužku měli donést pouze psací pomůcky, ostatní – jednotlivá cvičení a materiály – dostanou přímo na místě. Právě proto je vhodné donést přihlášku do kroužku, jelikož materiály budou kopírovány s ohledem na přihlášené členy v určitém počtu.
Na všechny zájemce se těší organizátorka Pravopisného kroužku Iva Fuxová

Přihláška do kroužku