Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Poznej tajemství vědy

Proč je důležité znát zvířata?

Ve středu 17. 9. 2014 se 15 vybraných žáků tercie a kvarty zúčastnilo v rámci projektu Poznej tajemství vědy exkurze do ostravské ZOO. Tématem této badatelsky orientované návštěvy bylo využití poznatků ze zoologie při chovech zvířat v ZOO.

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že pro chov většiny zvířat stačí postavit ohradu či klec a zajistit nějakou tu potravu a trochu vody. Ve skutečnosti je to ale samozřejmě mnohem náročnější. Vzhledem k tomu, že posláním zoologických zahrad je přispět k zachování biologické rozmanitosti chovem zvířat, z nichž mnohé jsou ohrožené či na pokraji vyhubení, je třeba vytvořit záložní životaschopnou populaci pro případ, že by tento druh byl člověkem v přírodě vyhuben, jak už se to v řadě případů stalo. Abychom mohli zvířata v lidské péči chovat a především množit, je nezbytné připravit jim podmínky poskytující všechno, co je pro ně důležité. K zajištění všech těchto faktorů jsou pak důležité poznatky nejen z biologie, ale také z chemie, fyziky nebo geografie a statistiky.

Žáci tak během exkurze vedené Mgr. Šárkou Kalouskovou nahlédli do zákulisí chovu zvířat, dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života ryb, ptáků, plazů a především malých i velkých savců. Kromě teoretických informací byla pro účastníky připravena i praktická část, jež spočívala v etologickém pozorování sloního stáda.  Žáci se velmi odhodlaně a aktivně zapojili do úkolu včetně vyhodnocení zjištěných dat.

Myslím, že jsme si z exkurze odnesli trochu jiný zážitek, než z „tradičních“ návštěv ZOO a nezbývá než doufat, že budeme mít brzy možnost navštívit podobně kvalitní a zajímavou akci.

 

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650