telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MGO v letošním školním roce v rámci zkvalitnění a zefektivnění výuky pokračuje v projektu Rodilí mluvčí do škol. Napříč ročníky tak mají žáci příležitost své jazykové dovednosti a schopnosti zdokonalovat tou nejpřirozenější cestou – živou komunikací. Prostřednictvím autentických situací tak opět do výuky anglického jazyka v duchu moderního vyučování vstoupí svět kolem nás v nenucené formě vzájemného obohacování se a spolupráce.

Rodilého mluvčího pro nás zajišťuje jazyková škola Hello a program probíhá díky podpoře Moravskoslezského kraje. Garantem projektu na škole je Mgr. Naděžda Nováková.


Věříme, že výuka s rodilým mluvčím přinese nejen zvýšenou pozornost žáků a intenzivní soustředění se na vstřebávání principů a zákonitostí komunikace v cizím jazyce, ale zároveň přispěje ke zvýšení motivace a zájmu žáků o studium anglického jazyka.

 

Mgr. Naděžda Nováková

V prostorách školy funguje English Resource Centre, jehož úkolem je zásobovat žáky materiály a informacemi z oblasti studia anglického jazyka, reálií anglicky mluvících zemí a kultury. Žáci mají k dispozici důležité informace o mezinárodních zkouškách, maturitní zkoušce z anglického jazyka či studiu na zahraničních středních školách. Dále zde mohou najít pravidelně aktualizované informace o aktivitách komise anglického jazyka (studijní pobyty, kroužky, workshopy atd.) Nedílnou součástí se staly samozřejmě doplňkové materiály – časopisy, knihy, odborné publikace atd., které jsou žákům volně k dispozici.

Garantkou je Mgr. Naděžda Nováková.

MGO nepřestává hledat inspirativní cesty k modernímu vzdělávání. Příležitost, která žákům umožní přímý kontakt s autentickou situací a reálným světem kolem nás, je totiž k nezaplacení. Proto se MGO ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 účastní pilotního programu Moravskoslezského kraje k podpoře výuky AJ zapojením rodilých mluvčích.
Výuku rodilého mluvčího pro nás zajišťuje jazyková škola Hello. Deset hodin týdně tak na škole ve vybraných třídách bude vyučovat John Reid, který během své lektorské praxe pracoval s žáky různých úrovní ovládání anglického jazyka počínaje A1+, což nám umožnilo výuku zařadit také do vybraných skupin žáků nižšího gymnázia.  Ve svých hodinách bude rozvíjet nejen jazykové kompetence žáků, ale také kompetence interkulturní.
Těšíme se, že tato zkušenost přispěje ke zvýšení soustředění žáků ve výuce a zároveň k vyšší autentičnosti výuky prostřednictvím simulace cizojazyčného prostředí.

Matiční gymnázium Ostrava spolupracuje přímo s Cambridge Assessment English, proto našim žákům můžeme nabídnout jedinečnou možnost absolvovat testování mezinárodních zkoušek na úrovni KET, PET, FCE i zkoušek IELTS. Procvičování znalostí a dovedností v anglickém jazyce prostřednictvím testů zajišťujících kvalitu, férovost, správnost ověřování klíčových dovedností a mezinárodní validitu se tak stalo nedílnou součástí výuky angličtiny na naší škole.

Zároveň jako partnerská škola jazykové školy Cloverleaf, autorizovaného centra zkoušek Cambridge English, nabízíme zájemcům z řad našich žáků zajímavé bonusy spojené s přípravou na jazykové zkoušky, které lze samozřejmě využít také v případě zájmu o složení zkoušky bez předchozího přípravného kurzu.

Mezinárodní certifikáty získané úspěšným složením některé z mezinárodních zkoušek žákům umožní v řadě případů studovat na zahraniční vysoké škole. Vyučující AJ fungují také jako tutoři pomáhající žákům s formalitami přijímacího řízení na zahraniční vysoké školy. Garantkou spolupráce je Mgr. Naděžda Nováková.

Mgr. Naděžda Nováková

Do programu Future Leaders Exchange (FLEX), který je financován americkým Ministerstvem zahraničí, se letos poprvé mohou hlásit i čeští středoškoláci.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top