Matiční gymnázium

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Ostatní příspěvky
Nezařazené články

Pozvánka na třídní schůzky - konzultační odpoledne

Dne 28. 5. 2019 se od 16.30 do 18.00 hodin koná informační odpoledne pro rodiče - projednání prospěchu a chování žáků  s jednotlivými vyučujícími v kabinetech.

 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku MGO

Vánoční stromeček

Zveme všechny přátele MGO dne 30. 11. 2018 na slavnostní rozsvícení vánočního stromku MGO. Stromek bude rozsvícen ve vestibulu MGO v 10.00 hodin dopoledne. Akce bude zpestřena krátkým vystoupením našich žáků pod vedením paní profesorky Mgr. Švrčkové. (Vše online na www.mgo.cz - viz vpravo sekce NEPŘEHLÉDNĚTE -Vánoční stromek).

Pro vytvoření té pravé předvánoční atmosféry bude podáván vánoční punč.

Všem přátelům MGO a sponzorům děkujeme za jejich přízeň a přejeme krásné a šťastné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce 2019.

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

 

Konzultační odpoledne

Dne 29. 5. 2018 se od 16.30 do 18.00 hodin koná informační odpoledne pro rodiče - projednání prospěchu a chování žáků  s jednotlivými vyučujícími v kabinetech.

 

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava, IČO: 00842761 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Matiční gymnázium zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Matiční gymnázium zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Matičního gymnázia informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Matičním gymnáziem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Matičním gymnáziem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Matičním gymnáziem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Matičním gymnáziem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Matičnímu gymnáziu;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Matičnímu gymnáziu uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů bude jmenován zřizovatelem.
 • Kontaktní místo pro řešení administrativních úkonů spojených s GDPR: sekretariát MGO, do 7.00 do 15.00 hod.
 

Třídní schůzky - konzultační odpoledne

Dne 29. 5. 2018 se od 16.30 do 18.00 hodin koná informační odpoledne pro rodiče - projednání prospěchu a chování žáků  s jednotlivými vyučujícími v kabinetech.

 

Sponzoring

Vážení přátelé,

připomínka 120. výročí založení Matičního gymnázia Ostrava je natolik významným momentem v životě této vzdělávací instituce, že jsme se rozhodli požádat vás o případnou finanční podporu všech akcí, kterými tak významný mezník připomeneme. Tak jako samotný vznik našeho gymnázia byl zcela v rukou nadšených intelektuálů Ostravska, kteří jako mecenáši dobré myšlenky také finančně podpořili vznik prvního českého gymnázia regionu, věříme, že i v dnešních dnech je řada příznivců myšlenky kvalitního, kultivovaného a nadčasového vzdělávání stejně tak osvícena a ochotna formou sponzorského příspěvku podpořit důstojný průběh oslav.

Podrobnosti, váš konkrétní záměr, případně jiné detaily můžete projednat s vedením Matičního gymnázia Ostrava.

Číslo účtu: 2001171572/2010

Děkujeme.

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

 

Pamětní deska

VÝZVA K ABSOLVENTŮM A PŘÍZNIVCŮM MATIČNÍHO GYMNÁZIA

„Nemohla zůstat Tlapákova ulice, nechť je Tlapákovo nároží“

 

Vážení absolventi, rodiče a všichni příznivci Matičního gymnázia, za několik měsíců si slavnostně, ale i radostně připomeneme 120. výročí založení našeho gymnázia, nejstarší  české střední školy v Ostravě.

Jednou z největších osobností meziválečného období v dějinách Matičního gymnázia byl profesor a pak i ředitel gymnázia Rudolf Tlapák, který byl velmi aktivní v nejrůznějších sférách kulturního a politického života První Československé republiky. O významu osobnosti Rudolfa Tlapáka svědčí skutečnost, že po něm byla po osvobození Ostravy pojmenována ulice, na které stojí budova našeho gymnázia. Po změně politických poměrů na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století byla Tlapákova ulice přejmenována na ulici Dr. Šmerala a také z názvu naší školy byl odstraněn přívlastek „Matiční“. Byť mnohé generace absolventů nostalgicky vzpomínají na „Šmeralku“, jsme vděční profesorovi Zdeňku Holušovi, kterému se jako řediteli školy podařilo obnovit název Matiční gymnázium.

Současné vedení gymnázia se rozhodlo k obdobnému kroku, připomenout osobnost Rudolfa Tlapáka unikátní pamětní deskou, která překlene roh budovy a zavede název „Tlapákovo nároží“. Po nelehkém, ale nakonec úspěšném schvalovacím řízení zůstává problém najít finanční  zdroje  na realizaci jedinečného uměleckého díla. Jako služebně nejstarší profesor Matičního gymnázia jsem počátečním vkladem 5000.-Kč vytvořila „Fond na realizaci pamětní desky  „TLAPÁKOVO NÁROŽÍ“.  Fond je veden u konta Přátelé MGO pod číslem účtu 2701171573/2010.

.

Tradice je jedním z pevných pilířů, na kterých stojí dnešní Matiční gymnázium. Pamětní deska TLAPÁKOVO NÁROŽÍ ji bude připomínat současným studentům, absolventům, ale i budoucím generacím.

Pamětní deska vzniká s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava.

Mgr. Miroslava Pavlínková

 

Oslavy 120. výročí založení Matičního gymnázia Ostrava

Vážené absolventky, vážení absolventi a přátelé MGO,

v měsíci září roku 2017 proběhnou oslavy 120. výročí založení Matičního gymnázia v Ostravě. Jsme si plně vědomi toho, o jak mimořádnou událost se v případě tak významného jubilea jedná, a proto jsme s hlubokou úctou ke všem, kteří se na budování Matičního gymnázia za ta desetiletí podíleli, ať již jako absolventi, kteří šířili dobré jméno své školy po celém světě, nebo jako pedagogové, kteří utvářeli odborný, ale i lidský profil svých studentů, pojali průběh oslav s veškerou vážností a důstojností.

1. září 2017 bude spuštěn projekt interaktivní Kroniky MGO. Bude tak možné kdykoliv a kdekoliv otevřít virtuální stránky kroniky a listovat historií školy a studentskými léty napříč všemi desetiletími. Již nyní zaplňujeme pro vás jednotlivé položky (taneční, výlety, chmelové brigády, atd.) fotografiemi, které nám ze svých archivů zasíláte. V databázi však naleznete spoustu dalších materiálů, všechny almanachy, seznamy všech absolventů, pedagogů, materiály týkající se historie školy, jejich úspěchů.

Vice zde

28. září 2017 bude slavnostně odhalena pamětní deska panu profesorovi a následně řediteli Matičního gymnázia v letech 1933 až 1940 Rudolfu Tlapákovi. Když si historie nemile pohrála s odkazem na památku pana ředitele Tlapáka a Tlapákova ulice byla přejmenována na ulici Dr. Šmerala, rozhodli jsme se vrátit alespoň symbolicky věcem a pocitům své místo – na budově MGO bude umístěna pamětní deska Tlapákovo nároží.

Více zde

29. září 2017 jsou všichni absolventi a bývalí pedagogové MGO zváni na Den otevřených dveří. Věříme, že setkání na místech, která se tak nesmazatelně stala součástí našich životů a dnes již jen vzpomínek, budou patřit k silným zážitkům a již nyní se na vás všechny těšíme a rádi vás školou provedeme v době od 8.15 hodin do 18.00 hodin.

30. září 2017 vyvrcholí oslavy založení MGO setkáním všech absolventů v oblasti Dolních Vítkovic v multifunkčních prostorách Gongu. Vzhledem k tomu, že očekáváme velký zájem o tuto akci, rozhodli jsme se po těch nejlepších zkušenostech z průběhu oslav 100. výročí založení školy, dramaturgicky odlišit program tohoto dne s ohledem na předpokládaná specifika hostů, tedy vás absolventů.

Pro patnáct nejmladších ročníků absolventů MGO bude připraveno slavnostní odpoledne a večer (16.00 do 24.00)ve stylu hudební party, a to v celém komplexu Hlubina (Staré koupelny, Kompresorovna - kavárna, část venkovní plochy – party stany). Během celého dne prohlídky v DOVu.

Registrace již jen na sekretariátu školy a 30. 9. 2017 ve vestibulu Multifunkční auly Gong - 450 Kč.

Všem ostatním absolventům nabízíme společenské setkání v multifunkčních prostorách Gongu (od 16.00 do 24.00, které vyvrcholí v 19.00 hod. kulturním pořadem a následným rautem. Během celého dne prohlídky v DOVu.

Dále připravujeme vydání netradičně koncipovaného almanachu k 120. výročí založení školy – Almanach naší doby. Věříme, že i jeho koncepce bude důstojnou součástí oslav a stane se trvalou součástí odkazu dnešních dnů pro ty, kteří za sto či sto dvacet let budou hledět ke svým kořenům tak, jak to dnes činíme s pokorou a úctou my všichni – přátelé Matičního gymnázia Ostrava.

 

Harmonogram pro první ročníky 2016/2017

Harmonogram prvního školního týdne pro první ročníky

1. ročník

Primy

Přestupující žáci

Rozdělení do tříd (školní rok 2016/2017)

1.A

Prima A

Prima B

 


Strana 1 z 7

 

 

Partneři MGO