telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Určeno pro ty, kteří přemýšlejí o svém vzdělání a budoucnosti s veškerou vážností.

Matiční gymnázium Ostrava významně posiluje svou pozici mezi středoškolskými vzdělávacími institucemi nejen v regionu, ale i v rámci celé České republiky.

Tentokrát bylo dosaženo mimořádných úspěchů v oblasti projektové činnosti.

Nově schválené projekty, na kterých MGO přímo aktivně a odborně participuje:

1. OP VK, číslo oblasti podpory: 7.2.3, název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Název projektu: Poznej tajemství vědy

Žadatel projektu: Vysoká škola podnikání, a. s.

Matiční gymnázium Ostrava – partner projektu s finanční účastí (odborné pracoviště projektu)

Schváleno usnesením 35. schůze rady kraje dne 11. 2. 2014, č. 35/2634 dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Celkové způsobilé náklady projektu: 24 934 374,80  Kč

(Druhý největší projekt schválený MŠMT ČR po projektu Akademie věd ČR)

V únoru, byť mimořádně teplém, můžeme sousoší na našem školním dvoře pozorovat jen skrz okno, ale v jarních a letních měsících kolem něj chodíme, posedáváme na okolních lavičkách, aniž si uvědomujeme, že jde o významný artefakt uváděný ve všech monografiích o výtvarném umění našeho regionu. Jde o dílo Miloslava Chlupáče, který je vytvořil na zakázku pro dvůr středoškolské instituce, a je s podivem, že se mu podařilo prosadit latinský název v roce 1961, tedy v období, kdy latina byla označována za „elitářský buržoazní přežitek“. Buďme šťastni, že tato doba je nenávratnou minulostí, že se svobodou slova, shromažďování, cestování a mnoha dalšími občanskými svobodami má každý člověk právo zvolit si podle zájmu střední i vysokou školu a nikdo mu nediktuje, co je a není žádoucí. Tím se opět dostávám k latině, která sice v Rámcově vzdělávacím plánu pro gymnázia nemá nijak záviděníhodné postavení, ale je volitelným předmětem v posledních dvou ročnících a záleží jen sextánech a studentech druhého ročníku, zda si ji zařadí do svého studijního plánu. Pro ilustraci uvádím krátké citace z anonymních postřehů letošních maturantů, frekventantů volitelného předmětu LINGUA LATINA SEMPER VIVA:

logo Olympus - partnera projektu

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to skutečně tak. Již tři roky mohou žáci našeho gymnázia s radostí pracovat se skvělými mikroskopy Olympus CX 21. Tyto tři roky představují více než 214 cvičení biologie, v nichž byly mikroskopy využity! Jedná se o impozantní číslo. Biologická cvičení na naší škole tak získala, díky spolupráci s českým zastoupením firmy Olympus, zcela jinou dimenzi poznání mikrosvěta. A protože jsme vybaveni i obrazovou analýzou, může se stát fotografie vlastnoručně připraveného preparátu součástí protokolu každého žáka. Naše spolupráce s „Olympusem” představuje nesmírně významný prvek ve vzdělávání žáků, který je v našem kraji zcela ojedinělým projektem.

Jsme moc rádi, že naši žáci mohou objevovat taje mikrosvěta díky skvělým mikroskopům Olympus CX 21, které jsou i po tříletém používání jako nové. Moc si přejeme, aby mikroskopy přinášely žákům radost a užitek i v průběhu dalších let. Vynikající bytelný mikroskop Olympus CX 21 a s ním experimentující žák Matičního gymnázia, taková je minulost, současnost i budoucnost mikroskopických bádání na MGO.

Fotografie z pozorování Fotografie z pozorování Fotografie z pozorování

Rusko je největší zemí světa. Ruštinu užívá cca 285 milionů obyvatel naší planety, je to tedy čtvrtý nejrozšířenější jazyk na světě. 80 milionů Rusů žije trvale mimo Rusko, nejvíce v USA a v Izraeli, kde tvoří celou 1/6 obyvatelstva. Ruština je dorozumívacím jazykem mezi Ruskou federací a zeměmi Společenství nezávislých států. Kdo má v úmyslu jet do některé z těchto zemí, může se tam rusky dorozumět bez problémů. Ruština je jedním ze 6 oficiálních jazyků OSN. Pokud máte ambice a uvažujete, že jednou budete pracovat v této oblasti, je znalost ruštiny velkou výhodou proti uchazečům, kteří mohou nabídnout „jen“ angličtinu a některý další neslovanský jazyk. Rusko se v posledních letech otevírá cizině, provádí důležité reformy v oblasti hospodářství,  práva a politiky a navazuje širší spolupráci s Evropou, Amerikou a Asií. Rusko se opět stává jednou z hospodářsky důležitých zemí světa a potřebuje vytvářet a rozšiřovat obchodní vztahy a nové trhy. Ruské hospodářství v posledních letech nadprůměrně sílí. Řada ruských firem, které chtějí investovat v zahraničí, ale také firmy, které hodlají investovat v Rusku, hledají kvalifikovaný personál, který hovoří plynně rusky. Pokud uvážíme, jak obrovské zásoby nerostného bohatství tato největší země světa má (zemní plyn, ropa, uhlí aj.), je jasné, že Rusko bude na světových trzích hrát stále důležitou roli. Ruština otevírá přístup k bohaté kultuře. Rusko obohatilo pokladnici světové literatury o díla Tolstého, Dostojevského, Bulgakova, Pasternaka, Solženicyna, hudbu o díla Glinky, Musorgského, Čajkovského, Rimského-Korsakova, Rachmaninova, Stravinského, Šostakoviče, výtvarné umění o díla Kramského, Ajvazovského, Repina, Levitana. Také ruské filmové umění přesáhlo daleko hranice své země. Jména Bondarčuk a Michalkov zná a jejich díla vysoce cení celý filmový svět. Ruština jako slovanský jazyk je pro nás Čechy zvládnutelná mnohem snadněji než pro příslušníky kteréhokoli neslovanského národa. Ruština v kombinaci s angličtinou případně kterýmkoli jiným neslovanským jazykem je ideálním krokem k úspěchu ve světě průmyslu, obchodu, vědy, politiky, kultury i diplomacie. Investice do zvládnutí ruštiny se rozhodně vyplatí.
ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top