telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vzhledem k nedávnému úspěchu humanitárního projektu Helping hands for Guimaras, pořádaného studenty MGO, nikoho nepřekvapí, když se o slovo přihlásily možné zárodky projektu nového.

Kola pro Afriku je název charitativní organizace, založené roku 2012 v Ostravě, jejíž hlavní náplní je ryze specializovaná a konkrétní pomoc dětem v Gambii, v nejmenším africkém státu, ležícím na západním pobřeží Afriky. Tato ojedinělá společnost organizuje po celé republice sběr kol, které jsou poté odeslány do Gambie a rozdány do jednotlivých rodin, kde často jako jediný dopravní prostředek umožní dětem snazší a přístupnější cestu do školy. Ta je mnohdy vzdálena desítky kilometrů a vzhledem k těmto těžkým podmínkám mnoho dětí zůstává pracovat doma a školu nenavštěvují. Součástí práce dobrovolníků v Gambii je také školení budoucích opravářů kol, kteří jsou pak schopni základních oprav sami a kola v těžkých podmínkách vydrží déle.

Žáci Matičního gymnázia mají skvělou možnost sledovat rodičovské chování divoce žijícího holuba hřivnáče. Všechny nás příjemně překvapilo, když pár holuba hřivnáče zahnízdil na římse okna budovy našeho gymnázia. Běžné místo k hnízdění to není, obvykle je hnízdo umístěno ve vidlici větví u kmene stromu. Několik takových hnízd je i v blízkém okolí naší školy. Hnízdo je jednoduchá stavba tvořená suchými větvičkami.

Žáci kroužku informatiky pod vedením paní Mgr. Rychtarčíkové sestrojili a nainstalovali videotechniku, pomocí které může větší počet zájemců sledovat po dobu asi 3 až 4 týdnů chování rodičovského páru a jejich starost o mláďata přes webové stránky naší školy. Žáci biologického kroužku budou pravidelně zaznamenávat průběh hnízdění.

Tento projekt je součástí studie chování živočichů, hlavně hnízdění ptáků, který probíhá každoročně v jarních měsících – minulý rok proběhlo sledování hnízdění papoušků novozélandských. Doufáme, že toto živé okénko do etologie otevře žákům nové pohledy na živou přírodu a bude pobídkou k jejich větší pozornosti věnované přírodním zajímavostem místa, kde žijí.

Fotografie hnízda Fotografie hnízda

V únoru, byť mimořádně teplém, můžeme sousoší na našem školním dvoře pozorovat jen skrz okno, ale v jarních a letních měsících kolem něj chodíme, posedáváme na okolních lavičkách, aniž si uvědomujeme, že jde o významný artefakt uváděný ve všech monografiích o výtvarném umění našeho regionu. Jde o dílo Miloslava Chlupáče, který je vytvořil na zakázku pro dvůr středoškolské instituce, a je s podivem, že se mu podařilo prosadit latinský název v roce 1961, tedy v období, kdy latina byla označována za „elitářský buržoazní přežitek“. Buďme šťastni, že tato doba je nenávratnou minulostí, že se svobodou slova, shromažďování, cestování a mnoha dalšími občanskými svobodami má každý člověk právo zvolit si podle zájmu střední i vysokou školu a nikdo mu nediktuje, co je a není žádoucí. Tím se opět dostávám k latině, která sice v Rámcově vzdělávacím plánu pro gymnázia nemá nijak záviděníhodné postavení, ale je volitelným předmětem v posledních dvou ročnících a záleží jen sextánech a studentech druhého ročníku, zda si ji zařadí do svého studijního plánu. Pro ilustraci uvádím krátké citace z anonymních postřehů letošních maturantů, frekventantů volitelného předmětu LINGUA LATINA SEMPER VIVA:

Určeno pro ty, kteří přemýšlejí o svém vzdělání a budoucnosti s veškerou vážností.

Matiční gymnázium Ostrava významně posiluje svou pozici mezi středoškolskými vzdělávacími institucemi nejen v regionu, ale i v rámci celé České republiky.

Tentokrát bylo dosaženo mimořádných úspěchů v oblasti projektové činnosti.

Nově schválené projekty, na kterých MGO přímo aktivně a odborně participuje:

1. OP VK, číslo oblasti podpory: 7.2.3, název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Název projektu: Poznej tajemství vědy

Žadatel projektu: Vysoká škola podnikání, a. s.

Matiční gymnázium Ostrava – partner projektu s finanční účastí (odborné pracoviště projektu)

Schváleno usnesením 35. schůze rady kraje dne 11. 2. 2014, č. 35/2634 dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Celkové způsobilé náklady projektu: 24 934 374,80  Kč

(Druhý největší projekt schválený MŠMT ČR po projektu Akademie věd ČR)

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top