telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu (nepostupuje se dle zákona číslo137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) „Rekonstrukce střech budov A a B“.

Blžší Informace: VyberoveRizeniStrecha.pdf

Pozvánka na "koncert fest dobrých interpretů a kapel spjatých s Matičním gymnáziem".

Vánoční koncert

19. prosinec 2008 v 1000 hodin

 KOSTEL SV. JOSEFA DONA BOSCA

Také v letošním školním roce proběhne vánoční koncert velkého pěveckého sboru, komorního sboru a instrumentální skupiny Matičního gymnázia. Spolu s těmito soubory vystoupí sólisté, recitátoři a konferenciéři z řad studentů. I letos návštěvníci uslyší latinské úpravy duchovních kánonů a skladeb, spirituály, populární písně i melodie z muzikálů. Nebudou chybět ani koledy a vánoční písně, které, jak doufáme, pomohou navodit sváteční atmosféru.   Jako každoročně rádi uvítáme i absolventy a přátele školy.

Volební listina

Kandidáti na členství ve školské radě, kteří jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

  1. Ing. Jiří Marenczok, podnikatel (SXB)
  2. Věra Macáková, vedpucí skladu (KVIA)
  3. Čeněk Bartek, stavbyvedoucí (1.A)
  4. Hana Nováčková, vedoucí pobočky (KVB)
  5. Ing. Eva Fialová, učitelka, výchovná poradkyně (KVB)
  6. Ester Najdeková, sociální pracovnice (KVB)

 

 


 
 
Doprovodné akce k Polským dnům v Ostravě
 
23. -24. 10. 2008
Exkurze 40 studentů MGO do Krakova a Osvětimi – v rámci programu návštěva krakovského gymnázia Nowodworského, které slaví 420 let od svého založení.
-    prohlídka historického centra města a židovské čtvrti Kazimierz
-    návštěva galerie Czartoryskich
-    setkání v Mezinárodním kulturním centru
-    prohlídka muzea v Osvětimi a v Březince spojená s odbornou přednáškou
-    ve vzájemné spolupráci české a polské strany vznikne dvojjazyčný sborník studentských prací, který bude zahrnovat např. reportáže z exkurze, fotografické příspěvky, rozhovory s polskými učiteli a studenty, recenze zhlédnutých polských filmů, popř. textové reflexe koncertu polského jazzového tria v klubu Parník
-    průběžné vyplňování pracovních listů složených z části kulturněhistorické a části sociologické

5. – 9. 11. 2008 
Polské dny v Ostravě  (program viz plakát)
-    účast studentů MGO na všech akcích v rámci projektu (filmové projekce s úvodním slovem  M. Novosada z České televize, jazzový koncert A. Jagodzinského)
-    hudební vystoupení studentů MGO při slavnostním zahájení Polských dnů v Minikino Kavárně 5.11. v 18:00. Vystoupí L. Svobodová, J. Freywald, M. Rozsypal, V. Javůrková, N. Tichánková, J. Strýček a P. Kohn.

5. - 7. 11. 2008
Dny polské kuchyně – ve spolupráci se školní jídelnou

CHYSTÁME:

Projekce filmu Katyň s přednáškou Doc. PhDr. Mečislava Boráka, CSc.

Prezentace vybraných titulů současné polské litertury – ve spolupráci s Domem knihy Librex

Veřejná projekce studentského dokumentu z exkurze do Polska a vyhodnocení studentského sociologického průzkumu

Odborná přednáška o polské historii – ve spolupráci s katedrou polonostiky FF OU


ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top