telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Matiční gymnázium nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém oboru:

 • 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky
 • 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků

Vítejte na stránkách nejstarší střední školy s českým vyučovacím jazykem v Ostravě. Bohatá historie významného gymnázia je pro nás zavazující. Jsme si vědomi této tradice a chceme, aby kvalita poskytnutého středoškolského vzdělání umožnila žákům v budoucnu naplnit jejich profesní představy. S dlouhodobou koncepcí rozvoje školy koresponduje trojice klíčových slov názvu našeho moderně koncipovaného školního vzdělávacího programu – Tradice, kvalita, budoucnost.

Co Matiční gymnázium nabízí:

Oblast vzdělání

 • Základem vzdělávacího procesu jsou kvalitní učitelé. Naše gymnázium si po desetiletí zakládá na odborně, profesně a lidsky špičkově připravených učitelích. Ve všech předmětech vás budou učit aprobovaní odborníci, kteří svým zájmem o obor a žáka přesahují běžný rámec výuky. Příprava na soutěže je samozřejmostí, a proto jsou naši žáci tak úspěšní.

 • Nutnou součástí vzdělávacího procesu jsou kvalitně a moderně vybavené učebny. Budete mít k dispozici učebny vybavené multimediální technikou (plazmové televize, dataprojektory, interaktivní tabule), odborné učebny Ch, F, Bi, HV, VV, dvě jazykové učebny, dvě tělocvičny, žákovskou posilovnu), tři učebny VT, wifi-síť.

 • Novinkou je tiskové centrum, kde si žáci mohou vytisknout zdarma všechny studijní materiály, seminární práce, referáty, vlastní tvorbu či třídní časopisy.

 • Mimořádně široká a především odborně kvalitně pokrytá je výuka cizích jazyků – angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

 • Jako jedna z mála škol v regionu nabízíme kvalitní dvouleté výběrové semináře latiny.

 • Nabízíme velmi kvalitně vybavenou a neustále průběžně doplňovanou školní knihovnu. Většina studijní literatury a tzv. povinné četby je k dispozici přímo v budově školy.

 • Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů ve čtyřletém a osmiletém studiu je funkčně, citlivě a promyšleně rozšiřována tak, aby byl žák v předstihu připravován pro vysokoškolské studium a životní praxi.

 • Komplexní charakter nového ŠVP – Tradice, kvalita, budoucnost ještě více posouvá již tak tradičně vynikající uplatnění našich absolventů na vysokých školách a v praxi.

 • Již v průběhu studia (poslední dva ročníky) umožňujeme profilaci a specializaci žáka výběrem ze široké nabídky volitelných předmětů – humanitních, společenskovědních, přírodovědných, ekonomických. Již dva roky před maturitou se u nás můžete na špičkové úrovni věnovat oboru, který budete chtít dále studovat.

 • Novinkou standardně vybavených tělocvičen a doplňkem k řadě školou organizovaných sportovních akcí je nově zřízená žákovská posilovna. Zde nechybí ani trenažér veslování či multifunkční posilovací stroje.

Oblast mimoškolních aktivit

 • Mimořádný důraz je kladen na nabídku mimoškolních aktivit – žák má na výběr z pestré nabídky zájmových kroužků a překvapivě velký zájem je o klasické kulturní vyžití – aktivně působí několik pěveckých souborů, hudebních, jazykových a pohybových těles.

 • Na špičkové, téměř profesionální úrovni je školní kroužek Červeného kříže.

 • Mimořádně přínosné, obohacující a u žáků oblíbené jsou krátkodobé studijní pobyty v zahraničí (Anglie, Skotsko, Rakousko).

 • Talentovaní a aktivní žáci se mohou zapojit do mezinárodních projektů a spolupracovat tak s našimi partnery v Itálii, Francii, Švédsku.

Komfort prostředí

 • Vestibul školy koncipovaný jako oddychová zóna s posezením.
 • Atrium se zelení, které je v příhodném počasí volně přístupné pro oddych a výuku.

 • Stravování ve školní jídelně, k dispozici je bufet, nápojový automat.
 • Uzamykatelné šatní skříňky.

Pozvánka na "koncert fest dobrých interpretů a kapel spjatých s Matičním gymnáziem".

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu (nepostupuje se dle zákona číslo137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) „Rekonstrukce střech budov A a B“.

Blžší Informace: VyberoveRizeniStrecha.pdf

Volební listina

Kandidáti na členství ve školské radě, kteří jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

 1. Ing. Jiří Marenczok, podnikatel (SXB)
 2. Věra Macáková, vedpucí skladu (KVIA)
 3. Čeněk Bartek, stavbyvedoucí (1.A)
 4. Hana Nováčková, vedoucí pobočky (KVB)
 5. Ing. Eva Fialová, učitelka, výchovná poradkyně (KVB)
 6. Ester Najdeková, sociální pracovnice (KVB)

 

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top