telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vážení přátelé,

připomínka 120. výročí založení Matičního gymnázia Ostrava je natolik významným momentem v životě této vzdělávací instituce, že jsme se rozhodli požádat vás o případnou finanční podporu všech akcí, kterými tak významný mezník připomeneme. Tak jako samotný vznik našeho gymnázia byl zcela v rukou nadšených intelektuálů Ostravska, kteří jako mecenáši dobré myšlenky také finančně podpořili vznik prvního českého gymnázia regionu, věříme, že i v dnešních dnech je řada příznivců myšlenky kvalitního, kultivovaného a nadčasového vzdělávání stejně tak osvícena a ochotna formou sponzorského příspěvku podpořit důstojný průběh oslav.

Podrobnosti, váš konkrétní záměr, případně jiné detaily můžete projednat s vedením Matičního gymnázia Ostrava.

Číslo účtu: 2001171572/2010

Děkujeme.

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

VÝZVA K ABSOLVENTŮM A PŘÍZNIVCŮM MATIČNÍHO GYMNÁZIA

„Nemohla zůstat Tlapákova ulice, nechť je Tlapákovo nároží“

 

Vážení absolventi, rodiče a všichni příznivci Matičního gymnázia, za několik měsíců si slavnostně, ale i radostně připomeneme 120. výročí založení našeho gymnázia, nejstarší  české střední školy v Ostravě.

Jednou z největších osobností meziválečného období v dějinách Matičního gymnázia byl profesor a pak i ředitel gymnázia Rudolf Tlapák, který byl velmi aktivní v nejrůznějších sférách kulturního a politického života První Československé republiky. O významu osobnosti Rudolfa Tlapáka svědčí skutečnost, že po něm byla po osvobození Ostravy pojmenována ulice, na které stojí budova našeho gymnázia. Po změně politických poměrů na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století byla Tlapákova ulice přejmenována na ulici Dr. Šmerala a také z názvu naší školy byl odstraněn přívlastek „Matiční“. Byť mnohé generace absolventů nostalgicky vzpomínají na „Šmeralku“, jsme vděční profesorovi Zdeňku Holušovi, kterému se jako řediteli školy podařilo obnovit název Matiční gymnázium.

Současné vedení gymnázia se rozhodlo k obdobnému kroku, připomenout osobnost Rudolfa Tlapáka unikátní pamětní deskou, která překlene roh budovy a zavede název „Tlapákovo nároží“. Po nelehkém, ale nakonec úspěšném schvalovacím řízení zůstává problém najít finanční  zdroje  na realizaci jedinečného uměleckého díla. Jako služebně nejstarší profesor Matičního gymnázia jsem počátečním vkladem 5000.-Kč vytvořila „Fond na realizaci pamětní desky  „TLAPÁKOVO NÁROŽÍ“.  Fond je veden u konta Přátelé MGO pod číslem účtu 2701171573/2010.

.

Tradice je jedním z pevných pilířů, na kterých stojí dnešní Matiční gymnázium. Pamětní deska TLAPÁKOVO NÁROŽÍ ji bude připomínat současným studentům, absolventům, ale i budoucím generacím.

Pamětní deska vzniká s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava.

Mgr. Miroslava Pavlínková

Harmonogram prvního školního týdne pro první ročníky

1. ročník

Primy

Přestupující žáci

Rozdělení do tříd (školní rok 2016/2017)

1.A

Prima A

Prima B

Vážené absolventky, vážení absolventi a přátelé MGO,

v měsíci září roku 2017 proběhnou oslavy 120. výročí založení Matičního gymnázia v Ostravě. Jsme si plně vědomi toho, o jak mimořádnou událost se v případě tak významného jubilea jedná, a proto jsme s hlubokou úctou ke všem, kteří se na budování Matičního gymnázia za ta desetiletí podíleli, ať již jako absolventi, kteří šířili dobré jméno své školy po celém světě, nebo jako pedagogové, kteří utvářeli odborný, ale i lidský profil svých studentů, pojali průběh oslav s veškerou vážností a důstojností.

1. září 2017 bude spuštěn projekt interaktivní Kroniky MGO. Bude tak možné kdykoliv a kdekoliv otevřít virtuální stránky kroniky a listovat historií školy a studentskými léty napříč všemi desetiletími. Již nyní zaplňujeme pro vás jednotlivé položky (taneční, výlety, chmelové brigády, atd.) fotografiemi, které nám ze svých archivů zasíláte. V databázi však naleznete spoustu dalších materiálů, všechny almanachy, seznamy všech absolventů, pedagogů, materiály týkající se historie školy, jejich úspěchů.

Vice zde

28. září 2017 bude slavnostně odhalena pamětní deska panu profesorovi a následně řediteli Matičního gymnázia v letech 1933 až 1940 Rudolfu Tlapákovi. Když si historie nemile pohrála s odkazem na památku pana ředitele Tlapáka a Tlapákova ulice byla přejmenována na ulici Dr. Šmerala, rozhodli jsme se vrátit alespoň symbolicky věcem a pocitům své místo – na budově MGO bude umístěna pamětní deska Tlapákovo nároží.

Více zde

29. září 2017 jsou všichni absolventi a bývalí pedagogové MGO zváni na Den otevřených dveří. Věříme, že setkání na místech, která se tak nesmazatelně stala součástí našich životů a dnes již jen vzpomínek, budou patřit k silným zážitkům a již nyní se na vás všechny těšíme a rádi vás školou provedeme v době od 8.15 hodin do 18.00 hodin.

30. září 2017 vyvrcholí oslavy založení MGO setkáním všech absolventů v oblasti Dolních Vítkovic v multifunkčních prostorách Gongu. Vzhledem k tomu, že očekáváme velký zájem o tuto akci, rozhodli jsme se po těch nejlepších zkušenostech z průběhu oslav 100. výročí založení školy, dramaturgicky odlišit program tohoto dne s ohledem na předpokládaná specifika hostů, tedy vás absolventů.

Pro patnáct nejmladších ročníků absolventů MGO bude připraveno slavnostní odpoledne a večer (16.00 do 24.00)ve stylu hudební party, a to v celém komplexu Hlubina (Staré koupelny, Kompresorovna - kavárna, část venkovní plochy – party stany). Během celého dne prohlídky v DOVu.

Registrace již jen na sekretariátu školy a 30. 9. 2017 ve vestibulu Multifunkční auly Gong - 450 Kč.

Všem ostatním absolventům nabízíme společenské setkání v multifunkčních prostorách Gongu (od 16.00 do 24.00, které vyvrcholí v 19.00 hod. kulturním pořadem a následným rautem. Během celého dne prohlídky v DOVu.

Dále připravujeme vydání netradičně koncipovaného almanachu k 120. výročí založení školy – Almanach naší doby. Věříme, že i jeho koncepce bude důstojnou součástí oslav a stane se trvalou součástí odkazu dnešních dnů pro ty, kteří za sto či sto dvacet let budou hledět ke svým kořenům tak, jak to dnes činíme s pokorou a úctou my všichni – přátelé Matičního gymnázia Ostrava.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top