Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Přijímací řízení
Uchazeči o studium

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2017 (čtyřleté studium)

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu pro rok 2017/2018

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče o studium pro školní rok 2017/2018  –  čtyřleté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – čtyřleté studium (zde)

 

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2017/2018

Dne 2. května 2017 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2017/2018 (§ 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018 dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium (zde)

3. Poučení

4. Organizační a administrativní dodatek


 


3. Poučení

1. V souladu s § 60 odst. 16 a 17, § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí  uchazeče (viz bod č. 1 a č.2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

2. Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60a zákona č.  561/2004 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznamu přijatých uchazečů).

3. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60a zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60a školského zákona).

4. Odvolání proti rozhodnutí  Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v jeho písemné formě.

5.  Dle § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. se může uchazeč o vzdělání vzdát práva na odvolání.

6. Podle § 1 odstavec 4  vyhlášky č. 245/2015 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.

4. Organizační a administrativní dodatek

Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na odvolání (§ 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb.)

Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, lze tak učinit na sekretariátu MGO.

Návrh formulářů pro odvolání (změnu rozhodnutí) naleznete zde:

Formulář odvolání – čtyřleté studium

Organizační a seznamovací schůzka rodičů žáků prvního ročníku čtyřletého studia se uskuteční 30. května 2017 v 17.00 hodin.

 

 

Všem uchazečům o studium na Matičním gymnáziu Ostrava děkujeme za jejich zájem a důvěru. Přijatým novým žákům Matičního gymnázia gratulujeme k tomuto velkému životnímu úspěchu a těšíme se na osobní setkání s nimi.  Všem ostatním přejeme do budoucna jen to nejlepší  a více štěstí s tím, že jedinou zkouškou to v životě nekončí, ale naopak vlastně všechno začíná.

V Ostravě dne 2. května 2017

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2017 (osmileté studium)

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu pro rok 2017/2018

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče o studium pro školní rok 2017/2018  –  osmileté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – osmileté studium (zde)

 

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2017/2018

Dne 2. května 2017 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2017/2018 (§ 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  osmileté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018 dle § 16 odst. 2  vyhlášky č. 373/2016 Sb. – osmileté studium (zde)

3. Poučení

4. Organizační a administrativní dodatek


 


3. Poučení

1. V souladu s § 60 odst. 16 a 17, § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí  uchazeče (viz bod č. 1 a č.2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

2. Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60a zákona č.  561/2004 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznamu přijatých uchazečů).

3. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60a zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60a školského zákona).

4. Odvolání proti rozhodnutí  Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v jeho písemné formě.

5.  Dle § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. se může uchazeč o vzdělání vzdát práva na odvolání.

6. Podle § 1 odstavec 4  vyhlášky č. 245/2015 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.

4. Organizační a administrativní dodatek

Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na odvolání (§ 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb.)

Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, lze tak učinit na sekretariátu MGO.

Návrh formulářů pro odvolání (změnu rozhodnutí) naleznete zde:

Formulář odvolání – osmileté studium

Organizační a seznamovací schůzka rodičů žáků prvního ročníku osmiletého studia se uskuteční 30. května 2017 v 16.00 hodin.

 

 

Všem uchazečům o studium na Matičním gymnáziu Ostrava děkujeme za jejich zájem a důvěru. Přijatým novým žákům Matičního gymnázia gratulujeme k tomuto velkému životnímu úspěchu a těšíme se na osobní setkání s nimi.  Všem ostatním přejeme do budoucna jen to nejlepší  a více štěstí s tím, že jedinou zkouškou to v životě nekončí, ale naopak vlastně všechno začíná.

V Ostravě dne 2. května 2017

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

 

Výsledky přijímacího řízení

OSMILETÉ STUDIUM   ČTYŘLETÉ STUDIUM

 

Den otevřených dveří 2017

Milí žáci, vážení rodiče,

Den otevřených dveří na Matičním gymnáziupřijďte si vyzkoušet atmosféru studentského života na MGO.

Den otevřených dveří

12. prosince 2017

15.00 – 18.00 hodin

Informační semináře pro uchazeče o studium a jejich rodiče:

Osmileté studium – 16.00 ve třídě 1. A (3. poschodí)

Čtyřleté studium – 17.00 ve třídě 1. A (3. poschodí)

Celý článek...
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Ke stažení ve formátu pdf: čtyřleté studium, osmileté studium

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2016/2017

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s § 60 až § 62, 64, 83, 85, 88 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění a v souladu s následujícím systémem nutných organizačních opatření a závazných směrnic, dle kterých proběhne přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 pro žáky vzdělávacího školního roku 2017/2018 vyhlašuje:

pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2016/2017 pro žáky vzdělávacího školního roku 2017/2018

příjímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2016/2017 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání osmiletý obor

1. řádný termín 18. dubna 2017

2. řádný termín 20. dubna 2017

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 11. květen 2017

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 12. květen 2017

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium. Uchazečům budou v předstihu (9. února 2017) k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek (www.cermat.cz).

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium ( § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon).

 

 

2. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2016/2017 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání čtyřletý obor

1. řádný termín 12. dubna 2017

2. řádný termín 19. dubna 2017

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 11. květen 2017

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 12. květen 2017

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Uchazečům budou v předstihu (2. února 2017) k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. (www.cermat.cz).

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon).

 

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.

2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.

3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

4. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

5. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

V Ostravě 30. listopadu 2016

Č.j.: GMAT/1631/2016/Za

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel Matičního gymnázia

 

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Cermat sestavil dokument s nejčastějšími dotazy žáků k písemným zkouškám SČ MZ, který si můžete stáhnout zde: Nejčastější dotazy.

Další informace a katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky naleznete na webu novamaturita.cz

 

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2017

Žáci, kteří neprospěli z nějakého předmětu (i dílčí části) u maturitní zkoušky v jarním termínu 2017 nebo nekonali jednu nebo obě části maturitní zkoušky, protože na konci druhého pololetí neprospěli nebo nemohli být hodnoceni, musí odevzdat podepsanou přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2017 nejpozději do 23. 6. 2017.

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy. Přihlášky budou k dispozici v kanceláři zástupců (příp. v kanceláři školy) v týdnu od 19. do 23. června 2017.

 

Konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2017 je stanoveno ministerstvem školství na období od 4. 9. 2017 (od 12:00 hodin) do 8. 9. 2017 včetně.

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) v podzimním zkušebním období se budou konat 12. 9. 2017.

Pozvánky budou v řádném termínu zaslány na emailové adresy žáků.

Upozornění:

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

Přihláška ke stažení

!!! (přihláška má dvě strany)

 

Kompletní ilustrační testy z roku 2015 a 2016 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání najdete na http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-2015-1404035118.html.

Testy z přijímacích zkoušek 2015 najdete na http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-duben-2015-1404035196.html.

Testy z přijímacích zkoušek 2016 najdete na http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html.