telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ve čtvrtek 21. 10. 2010 se na Wichterlově gymnáziu v Porubě konal Moravskoslezský matematický šampionát, na kterém nechyběli ani naši studenti. Ze tříd 3.A a SEPA za nás hrdě bojovali Petra Tvrdá, Karel Dostál, Ondřej Kalenda, Jakub Novák a Libuše Horáčková. Všem soutěžícím moc děkujeme za účast! Jakubu Novákovi současně gratulujeme k obsazení 14. místa, které je v tak náročné soutěži a při počtu téměř 100 soutěžících přinejmenším úctyhodné.

Také v letošním školním roce se řada našich studentů umístila na předních příčkách soutěží z nejrůznějších vědních, kulturních i sportovních oblastí. Úspěchy v nejvyšších kolech soutěží byly oceněny pochvalou ředitelky školy.

Pod záštitou Evropského sociálního fondu ČR, MŠMT ČR, OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, Institutu komunikativního rozvoje MSK a Centra dětské komunikace Vratimov byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže Dětská novinářská cena roku 2010.

V kategorii střední školy zvítězila studentka třídy 3. A Eliška Michálková se svým článkem Handicap – úvaha o lidské společnosti. Druhé místo v kategorii střední školy obsadil student třídy 3. A Daniel Kunz – článek Golfové handicapování.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V tomto školním roce se žákyně třídy Septimy B Petra Polochová zúčastnila již počtvrté mezinárodní soutěže Lidice pro 21. století, kterou pořádá Památník Lidice ve spolupráci s MŠMT, Vojenským historickým ústavem Praha a FF UK.

Soutěž byla vyhlášena pro česky, anglicky, německy, italsky a rusky mluvící děti ve věku 10–19 let a rozdělena do dvou kategorií (I. kategorie: 10–14 let; II. kategorie: 15–19 let).

Soutěž spočívala v úspěšném zvládnutí vědomostního testu a vypracování literární práce na vybrané téma související s problematikou soutěže. Do 5. ročníku se zaregistrovalo celkem 1909 účastníků z těchto států: Česká republika, Kanada, Kazachstán, Rumunsko, Rusko, Slovensko, USA.

V nabité konkurenci II. kategorie, které se zúčastnilo 571 soutěžících, z toho 7 cizinců, obsadila naše žákyně vynikající 2. místo. Získala také cenu poroty v rámci své kategorie.

Česká společnost chemická – pobočka Ostrava a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) vyhlásily literární soutěž pro žáky ZŠ a odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií na téma Ó běda, ta věda!!! Soutěžním úkolem bylo napsat krátkou povídku, básničku nebo jiný literární útvar, zcela „nevědecký“, ovšem s použitím patnácti předepsaných slov běžných v matematice, fyzice a chemii, např. rovnice, množina, síla, vlnění, kyselina, indikátor, ...

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top