telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nakladatelství Hueber vyhlásilo pro školní rok 2016/2017 soutěž pro studenty, kteří pracují s  učebnicemi a výukovými pomůckami právě tohoto vydavatelství.

V letošním školním roce se opět žáci zeměpisného kroužku a Martin Lichovník z OKTB  zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus.

V rámci výuky ruského jazyka se žáci KVA a KVB zúčastnili soutěže, kterou pořádalo nakladatelství cizojazyčné literatury Klett. V konkurenci žáků ze 70 škol celé republiky byl Honza oceněn za kreativitu při zpracování zadání a 15.6.2017 mu bude osobně konzultantkou pro cizí jazyky předán dárek. Honzovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších nápadů a kreativity ve studiu.

V letošním roce proběhl 12. ročník dějepisné soutěže Lidice pro 21. století, do které se kromě českých studentů zapojují i zahraniční účastníci. Dvoukolové vědomostní klání vede studenty k prohlubování znalostí nad rámec školní látky, k samostatné práci a také rozvíjí kreativitu, neboť součástí úkolů 1.kola je literární práce. Do soutěže se přihlásil také student primy B Ondřej Číž, který s připravoval zcela samostatně a od ledna do dubna řešil náročné úkoly. Trpělivost a píle se vyplatila a Ondřej své kategorii nenašel přemožitele. Ondřeji k vítězství gratulujeme, děku jeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Dne 4. května 2017 naše gymnázium důstojně reprezentovali mladí šachisté na prestižním turnaji jednotlivců – Šachový koník.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top