Rok 2018 je významným rokem pro naši vlast, neboť právě před sto lety vznikala naše první republika a s ní také demokracie, jejíž principy uváděl do praxe mezi jinými také muž nejvyššího postu, tj. prezidentského – Tomáš G. Masaryk.

Není tajemstvím, že se demokracii učil právě ve Spojených státech amerických, ke kterým měl, nejen díky své americké ženě, vřelý vztah. Vzájemné vztahy mezi Československem, potažmo Českou republikou, a Spojenými státy americkými tak trvají přesně sto let. Velvyslanectví USA v ČR proto na tento rok připravila několik akcí, které toto výročí připomínají.

Bylo nám ctí přivítat na půdě MGO několik amerických diplomatů, kteří přijeli do našeho regionu a města. Zároveň jsme rádi vyhověli prosbě americké ambasády a posloužili na několik hodin jako jejich „konzulární pobočka“, kde si mohli američtí občané, žijící v našem regionu, vyřídit konzulární záležitosti, kvůli kterým by jinak museli až do Prahy.

Jmenovitě tímto velmi děkujeme za návštěvu paní Ruthanne R.  Taylor – lékařské atašé, která nabídla velmi poutavý vhled do svých několika „štací“, které se mění vždy po 1 až 3 letech, a které zahrnovaly pobyty  na několika kontinentech, včetně Antarktidy. Dále studenti s radostí využili možnosti zeptat se na život diplomata pana Anthonyho M. Jonese – kulturního atašé a ředitele Amerického centra v ČR. A s panem Toddem Wilderem, zástupcem generálního konzula,  se pak studenti dozvěděli něco více o programech, které studenti mohou využít, chtějí-li pracovat, cestovat či studovat ve Spojených státech.