Letos již desáté slavnostní ukončení studia uspořádal Spolek „Přátelé MGO“ unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO pro maturitní ročník 2018.

Čestnými hosty byli nejen rodiče, učitelé a přátelé MGO, ale také ředitel krajského úřadu Moravskoslezského kraje a člen školské rady Ing. Tomáš Kotyza, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny, za spolek „Přátelé MGO“ MUDr. Kateřina Kovářová, dále Mgr. Ladislav Vasevič (ředitel MGO), Ing. Hana Dobešová (zástupkyně ředitele MGO) a PaedDr. Karel Mohelník (zástupce ředitele MGO).
Slavnostní program zahájilo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové, následoval umělecký přednes z knihy Jana Balabána Zeptej se táty v podání Patricie Štefkové (3.A) pod vedením PhDr. Ivany Fuxové. Ten všem v sále připomněl výjimečnou pedagogickou osobnost PhDr. Ladislava Adámka, jehož jméno nese cena udělovaná každoročně mimořádným osobnostem třídy. Letos ji získaly: Tereza Matušová (OKTA), Kateřina Dvorská (4. A) a Adéla Mazánková (OKTB). Pamětní publikaci pro oceněné daroval spolek „Přátelé MGO“. Zvláštní poděkování ředitele školy za kulturní a společenskou reprezentaci MGO bylo uděleno Jakubu Strouhalovi (OKTA), jemuž byly věnovány spolkem „Přátelé MGO“ pamětní hodinky.
Ze vzpomínek dalších z řady významných absolventů MGO – básníka Viléma Závady, spisovatele a pedagoga Vojtěcha Martínka a našeho předního znalce bontonu a tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla Ladislava Špačka citovali Denis Adámek a Vít Němeček (KVIB) pod vedením Mgr. Naděždy Novákové. Moudrost věků v podobě citátů antických autorů a latinských úsloví přednesly žákyně volitelného předmětu latina pod vedením Mgr. Miroslavy Pavlínkové Erika Čermáková a Patricie Štefková (3.A)
Maturitní vysvědčení, pamětní stříbrný nebo zlatý odznak klubu absolventů a certifikát o členství v prestižním klubu absolventů MGO přebírali maturanti / absolventi z rukou Mgr. Ladislava Vaseviče, MUDr. Kateřiny Kovářové, Ing. Tomáše Kotyzy a Mgr. Slanislava Folwarczného, kteří k absolventům a přítomným hostům pronesli také několik slov.
Na závěr k přítomným absolventům a hostům – rodičům, učitelům a přátelům Matičního gymnázia Ostrava –promluvili zástupci studentů Tereza Nedavašková (4.A), Jiří Šeliga (OKTA) a zástupce MGO Mgr. Ladislav Vasevič.
Fotodokumentaci odpoledne zajistil Michal Novák (SEPTA) pod vedením Ing. Adama Dragona. Celé slavnostní odpoledne moderovala Mgr. Naděžda Nováková.