telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ve středu 30. května se skupina 36 žáků různých tříd našeho gymnázia vydala na biologický průzkum a cestu plnou přírodovědných zážitků na jižní Moravu.

Díky tomu, že jsme měli k dispozici vlastní autobus s velmi ochotným panem řidičem, mohli jsme naplánovat návštěvu mnohých zajímavých míst.
První den jsme navštívili vodní nádrž Dalešice na řece Jihlavě. Čekala nás dvouhodinová vyhlídková plavba na lodi po přehradě s romantickými pohledy na vysoké skály (nejznámější je asi Wilsonova skála) vystupující výrazně nad hladinu. Počasí bylo slunečné a letní, a proto jsme se mohli plnými doušky kochat krásou skalních útvarů a poslouchat příjemný a poutavý výklad našeho pana průvodce o historických a přírodovědných zajímavostech. Další zastávkou byla nedaleká hadcová step u Mohelna. Tato národní přírodní rezervace se nachází nad levým břehem malebného meandru řeky Jihlavy. Skalní step hostí mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů často vázaných na specifické životní podmínky a chemické složení horniny hadec. Z posečeného travnatého porostu na nás vykukovali kriticky ohrožení sysli obecní, někdy se na výslunné straně mihla naše nejdelší ještěrka, ještěrka zelená. Naše oči často spočinuly na všudypřítomných kavylech, diviznách rakouských, jmelí na borovicích a na dohled odtud chladících věžích jaderné elektrárny Dukovany. Následně jsme již zamířili na ubytování do Vranova nad Dyjí, které jsme měli zajištěno v penzionu přímo pod malebným zámkem tyčícím se na vysoké skále nad údolím řeky Dyje. Po večeři jsme se s malou skupinkou výzkumníků vydali na procházku k zajímavému geologickému útvaru – Hamerským vrásám.
Druhý den jsme vyrazili na průzkum části národního parku Podyjí, našeho nejmenšího národního parku, který spolu s národním parkem Thayatal na rakouské straně chrání jedinečné území zahrnující kaňonovité údolí řeky Dyje, místo člověkem téměř nedotčené a nezalidněné. Meandrující řeka se již od pradávna zahlubuje do tvrdého skalního podkladu a vytváří svahy exponované k severu či jihu. Silně zahřívané jižní svahy hostí teplomilná a suchomilná společenstva (např. dřín, dubohabřiny atd.) a naproti tomu se v chladnějších polohách zachovaly bučiny s jedlí a javorem klenem. Byli jsme poctěni doprovodem pana Ing. Roberta Stejskala, který pracuje jako referent pro management lesních a nelesních ekosystémů a entomolog pro správu NP Podyjí. Náš průvodce poutavě vykládal o historii využívání krajiny kolem řeky Dyje, o hospodaření v lesích, na vřesovištích a o teplomilné flóře a fauně, např. o kobylce sáze a zajímavém nosatci tvořícím hálky u některých rostlin. Vycházku jsme začali na Havranickém vřesovišti. Rozsáhlá vřesoviště přetrvala od středověku po vymýcení původních doubrav a následného využívání prostoru jako pastvin.  Otevřený prostor pomohl nástupu teplomilných druhů rostlin a živočichů. Unikátní místo budou brzy pomáhat udržovat a chránit před zarůstáním stádečko „divokých“ koní dovezených z Anglie, tzv. exmoorští koně. Koně jsme sledovali v ohradě pro aklimatizaci, než budou vypuštěni na vřesoviště „do práce“. Naše cesta dále pokračovala na starou vinici Šobes. Prošli jsme rozlehlou rozkvetlou loukou u řeky Dyje pod Šobesem s podražci křovištními. Vinice Šobes patří k nejstarším a patrně k nejlepším na Moravě. Jedna řada vín z této vinice nese označení Lacerta viridis (ještěrka zelená), která se hojně na lokalitě vyskytuje. I my jsme kromě dalších plazů několikrát ještěrku zelenou spatřili. Po odpočinku jsme se vydali zpět do Hnanic, kde na nás čekal autobus. Po krátké jízdě jsme dorazili do malé obce uvnitř národního parku Čížova, kde proběhla prohlídka Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí, které sídlí v budově bývalé celnice. Shlédli jsme stálou výstavu a film o místní přírodě. Vedle budovy návštěvnického střediska se nacházejí zbytky tzv. „železné opony“ – část linie drátěných zátarasů, oplocení a strážní věž.
Poslední den jsme se nejprve vypravili na zámek ve Vranově. Na jednom z místních nádvoří naši pozornost upoutala nepůvodní velkolistá lípa stříbrná a palmy. S Vranovem jsme se poté rozloučili a pokračovali k Dalešické přehradě, kde jsme měli domluvenou velmi zajímavou exkurzi v přečerpávací elektrárně. Elektrárna se nachází pod hrází mezi Dalešickou nádrží a vyrovnávací nádrží Mohelno. Voda z nádrží slouží i jako zdroj chladící vody pro nedalekou jadernou elektrárnu Dukovany. Poutavý výklad paní průvodkyně byl doplněn o film a prohlídku provozu elektrárny. Zaujali nás informace o technických parametrech elektrárny. Těleso hráze je nejvyšší hrází v ČR (přes 100 m) a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Jsou zde čtyři reverzní Francisovy turbíny s maximálním výkonem 480 MW. Z klidové fáze se rozjede na plný výkon za 55 sekund, což plní důležitou úlohu regulace v celostátním energetickém systému i jako rezerva.
Domů jsme odjížděli se spoustou skvělých biologických zážitků. Už teď se moc těšíme, kam se vypravíme příští rok. A bude to opět stát zato!
Petr Vondráček, Tomáš Adamus


Foto: Aneta Horkelová (3.A), Petr Vondráček

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top