Stalo se již tradicí, že v rámci společného projektu SPŠei a MGO se konala v galerii „Kratochvíle“ vernisáž fotografií spojená s vyhlášením nejlepších snímků na téma „Ostrava známá i neznámá“.Soutěže se zúčastnili žáci nižšího i vyššího gymnázia (tj. kategorie A, kategorie B)

Vítězkou v kat. A se stala Kateřina Frnková (KVA) s „ Pozor TRAM“, na druhém místě se umístil Ondřej Václavík (TB) se snímkem „Světla Ostravy“ a třetí místo obsadila Josefína Ptáčková (PB) a její „Svoboda“.

V kategorii B zvítězil Adam Rajna (SPTB) s fotografií „ Kostel“, druhé místo získal Patrik Burian (SPTA) se snímkem „Nová radnice“ a na třetím místě se umístil Martin Pleva (SXB) s fotografií „ Nemám ponětí“.

Vernisáže se zúčastnili nejen žáci a vyučující MGO a SPŠei, ale i zástupci vedení obou škol, Ing. Jaroslav Král, Mgr. Jarmila Halšková a Ing. Hana Dobešová.
Součásti programu bylo i hudební vystoupení Mgr. Markéty Borůvkové a žáků MGO. Programem provázeli moderátoři Doan Huy a Jáchym Šugárek (KVA).
Poděkování patří vedení SPŠei za poskytnutí prostor k vernisáži a zaměstnancům Školního informačního centra za pomoc při organizaci vernisáže, především paní Marií Ščasné. Rádi bychom také poděkovali sdružení „Přátelé MGO“ za finanční zajištění akce včetně cen pro vítěze. A poděkování patří všem žákům, kteří se fotografické soutěže aktivně zúčastnili. Věříme, že v příštím ročníku se zapojí i ti, kteří dosud váhali.

Organizátoři soutěže Ing. Adam Dragon a Mgr. Alena Tesařová