Nejprve dvoudenní Paříž s procházkou po Champs-Elysées, Musée d´Orsay s originály impresionistů, menu v Latinské čtvrti, pak večerní cesta do Remeše rychlovlakem TGV rychlostí 330 km/h a hlavní cíl cesty – třídenní příprava a představení poetického pásma spolu se studenty Collège Saint-Michel.

Naše sextánky byly ubytovány ve francouzských rodinách, což pro ně bylo nenahraditelnou zkušeností po jazykové i společenské stránce. Remeš je historicky jedním z nejvýznamnějších center Francie – místo korunovací francouzských králů, oblast krutých bojů na Marně během První světové války a místo podpisu kapitulace Německa v r. 1945. S tím vším seznamoval studentky ze Sexty B rodák z Remeše a člen umělecké skupiny Cage de Scène Alain Thiérus. Poslední den pobytu jsme projížděli světoznámou oblastí vinohradů regionu Champagne, která je od r. 2015 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Desítka „třeťáků“ přišla v pátek večer k remešskému nádraží – objímání, slzy a volání „bisous“, „à la prochaine“, „merci“.