Naši žáci se poprvé zapojili do 26. ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole.

Evropa ve škole je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení. Hlavním tématem soutěže pro rok 2016/2017 je „Jednotná v rozmanitosti – Evropa mezi tradicí a modernitou“ Vydej se po stopách evropského kulturního dědictví a prozkoumej kulturní rozmanitosti Evropy.

Podívejte se na ukázky soutěžních prací a držte jim palce v těžké konkurenci.

Adriana Přívarová

Anna Kuropčáková a Martina Klimčíková

Barbora Boková

Johanka Němečková

Marie Kuchařová

Klára Čermáková