Ve sváteční atmosféře předvánočních dnů proběhlo setkání seniorů a studentů s představiteli Moravskoslezského kraje.

Z úst náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila zazněla upřímná slova obdivu a poděkování dvěma generačně odlišným skupinám dobrovolníků. Jednou aktivitou je „počteníčko s babičkou“, kdy seniorky chodí číst pacientům dětských oddělení ostravských nemocnic a studenti z Bohumína a Matičního gymnázia v Ostravě zase jako „hodinoví vnuci“ docházejí do domů seniorů, kde zpříjemňují všední dny klientům, kteří zůstali sami.
Slova uznání a díků i dárky od hejtmana Moravskoslezského kraje všechny přítomné potěšily, ale žádná slova ani dary se nevyrovnají nesmírně povznášejícímu pocitu, že každý týden někomu přináším radost a štěstí. A tento pocit můžeme „hodinovým vnukům“ z našeho gymnázia jen závidět.