Pro všechny talentované středoškoláky, kteří mají blízko k vědě a rádi by s Akademií věd České republiky (AV ČR) navázali spolupráci, pořádá AV ČR roční vědecké stáže. Více informací naleznete zde: https://www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/.