Naši studenti opět dokázali, že mají srdce na pravém místě. Ve dnech 24. 4. – 13. 5. jsme se společně zapojili do charitativní sportovní akce
Mobilního hospice Ondrášek, která pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti.  Každé startovné znamenalo příspěvek na benzín pro zdravotní
sestřičky, které za pacienty denně jezdí autem do jejich domovů.
Cílem MGO bylo přispět na  100 litrů benzínu a ten jsme splnili! Více než stovka našich studentů připsala na virtuální běžecké konto 324 km.
Naším darem ve výši 4300,- Kč  jsme mohli  pootevřít dveře do světa dárcovství, dobrých skutků a společenské odpovědnosti.
Velké díky patří nejen třídám kvarta A, kvinta A, 1. A, ale dalším jednotlivcům z řad studentů i pedagogů.