Na celkově šesté setkání s diktáty jsou všichni (nejen) studenti zváni na 29. 3. 2011 ve 14.05 hodin do učebny TA. Diktát bude mít aktuální obsahové zaměření a z mluvnických jevů pak bude koncentrován na velká písmena a interpunkci.