Již po několik let se studenti MGO zapojují do projektu Pražský studentský summit a nejinak tomu bylo i letos. Na šestnáctém ročníku tohoto prestižního vzdělávacího programu pro studenty středních i vysokých škol úspěšně reprezentovalo naši školu 9 studentů. V rámci simulace světových organizací, Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie, jsme měli možnost vklouznout na pár dní do světa diplomacie a vysoké politiky, jednat o soudobých problémech tížících svět. Na pěti přípravných setkáních v průběhu celého roku jsme se učili, navzájem poznávali, navštívili zajímavé přednášky i doprovodné kulturní akce. Vyvrcholením celého projektu pak byla konference, kde jsme zužitkovali veškeré nabyté informace, abychom hájili zájmy státu, za který jsme byli delegováni.

O přínosu této akce nelze pochybovat, podněcuje zájem mladých lidí o světové i domácí dění, naučí je vystupovat, mluvit na veřejnosti, umění kompromisu. Příjemným bonusem je také příležitost interakce s vrstevníky z celé České republiky.  Nepochybujeme o tom, že i příští rok se budeme akce účastnit, přidá se k nám více nadějných studentů a dostojíme tak vysokého standardu delegátů z Matičního gymnázia.