V rámci spolupráce Studentského senátu Matičního gymnázia se Student Council of 1st International School of Ostrava byli předseda Studentského senátu Richard Vereš a jeho 1. místopředseda Filip Křižák pozváni na diskusi s piloty Severoatlantické aliance, kterou 1st International School (1st ISO) pořádala.

Na škole je nejprve přivítal Chairman of the Student Council of 1st ISO Jiří Procházka a později ředitel školy Brett Gray, který zdůraznil, že doufá v pokračování spolupráce mezi oběma školami. Následně dorazila skupina patnácti pilotů NATO, které doprovázel ředitel Informačního centra NATO Petr Zlatohlávek.

Piloti se nejprve přivítali v sále o několik pater níže se studenty gymnázia a později se rozdělili do několika skupin, které obcházely jednotlivé části školy. K dvanácti představitelům Student Council of 1st ISO, Studentského senátu MGO, Studentské rady Gymnázia Ostrava-Zábřeh a ISOMUN (ISO Model of United Nations, školní model OSN) se pak připojili plukovník Joe Jones, zástupce velitele 307th Bomb Wing, major Steve Dujmovic, pilot 93rd Bomb Squadron a výše zmíněný ředitel Informačního centra NATO Petr Zlatohlávek, aby diskutovali o Severoatlantické alianci.

Diskuse měla mnoho témat. Mezi ta nejzávažnější patřila aktuální situace v Ugandě nebo problémy velení v Africe, kde jsou zdejší akce řízeny z evropského velení. Piloti ale hovořili i o posunu významu NATO od oponenta Varšavské smlouvy ke globálnímu lídrovi v udržování bezpečnosti. Dostalo se i na mírnou kritiku Washingtonských smluv či debatu nad důležitostí kooperace sil.

Po skončení debaty pak bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení. V této části se připojili také ostatní piloti a účastníci debaty měli možnost promluvit si s hosty nezávazně.

Po závěrečné společné fotografii byli piloti provedeni po zbytku školy. Zástupci Studentského senátu MGO zatím zasedali se členy Board of the Student Council of 1st ISO, přičemž ve spolupráci s ředitelem školy panem Grayem vytvořili koncept vzájemné participace obou škol na svých akcích, který bude v následujícím týdnu konkretizován.

Setkání s piloty NATO Setkání s piloty NATO
Piloti Severoatlantické aliance na 1st International School Diskuse s piloty Severoatlantické aliance
Setkání s piloty NATO Setkání s piloty NATO
Předseda Studentského senátu MGO Richard Vereš a chairman of the Student Council 1st ISO Jiří Procházka na diskusi s piloty Severoatlantické aliance Diskuse s piloty Severoatlantické aliance
Setkání s piloty NATO Setkání s piloty NATO
Ředitel 1st ISO Brett Gray s plukovníkem Joe Jonesem, zástupcem velitele 307th Bomb Wing Místopředseda Studentského senátu MGO Filip Křižák (vpravo) hovoří s ředitelem Informačního centra NATO Petrem Zlatohlávkem

Zdroj fotografií: 1st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.