Již po dva týdny probíhá na našem gymnáziu velká fotbalová liga, které se účastní osm tříd nižšího a sedm tříd vyššího gymnázia, s nimiž hraje i tým kantorů vedený profesory Tomášem Adamusem a Adamem Dragonem. Už v prvních pěti hracích dnech se ukázala obrovská kvalita studentů ve fotbalových dovednostech. V lize nižšího gymnázia dosud předvádí nejlepší výkony studenti družstva sekundy A (především Jan Schwarz a Matěj Červený), kterým vypomáhají dva studenti z KVA (pro atraktivnost bylo v lize povoleno omezené hostování). Za velice úspěšný tým lze prozatím označit také tercii B, jež aktuálně vede tabulku nižšího gymnázia, ovšem má odehráno o dva zápasy více než jejich největší soupeři. Zde hrají rovněž nejlepší střelci mladší ligy: Václav Kobilík a Jiří Šeliga (oba po devíti gólech). Organizátoři musí též vyzdvihnout statečné výkony družstev prim. V lize staršího gymnázia se v čele tabulky nachází suverénní tým 2. A, kterému vypomáhá Marek Halška ze SXA. Zatím s přehledem vyhráli všechny tři zápasy. Mezi nejúspěšnější hráče tam patří Patrik Schwarz (bratr Jana, excelující v lize nižšího gymnázia), již zmiňovaný M. Halška a velmi dobrý výkon předvádí rovněž brankář Jan Krčmář. V tabulce v závěsu za 2. A se nachází třída 3. A, jež zatím také vyhrála všechny své zápasy. Sehrála též podle nás dosavadně nejkrásnější zápas ligy proti sextě B, která se aktuálně nachází na 3. místě. Rovněž družstvo kantorů má za sebou svůj první zápas, jejž odehrálo proti kvintě A 2:1. Gól do branky vstřelili vyučující Martin Schenk a Adam Hlaváč. Pro zajímavost uvádíme tabulky: Podrobné výsledky zápasů, společně s tabulkami bodů a nejlepších střelcům, můžete najít zde. Veškeré informace pro studenty ohledně rozpisů zápasů a další informace naleznete na facebookových stránkách zde. Organizátoři také děkují profesorům, kteří zajišťují a zajišťovali dozor na hřišti. Především prof. Manolcisovi, prof. Trčkové a Dančíkové. Garant a zároveň organizátor projektu je student kvinty A Marek Krumnikl a člen rady studentského senátu, Jan Honeiser. U nich, prosím, řešte veškeré problémy či dotazy.