Foto se schůzky Debatního klubuDebatéři Matičního gymnázia se v posledních dvou týdnech připravovali na začátek XIX. ročníku Debatní ligy, prestižní středoškolské debatní soutěže, které se v loňském roce účastnilo přes padesát středoškolských debatních týmů.

Ve středu 9. října nejprve proběhl workshop se zájemci o práci v debatním klubu, kde bylo představeno debatování obecně, struktura debaty a zájemci si mohli malou debatu na tezi „Na školách by měly být zavedeny školní uniformy“ sami vyzkoušet. Odpoledne se pak řada z účastníků workshopu zapojila do fungování klubu na jeho řádné schůzce, kde byla debatována teze „Život ve městě je lepší než život na vesnici“ s podrobným feedbackem pro účastníky.

O týden později – ve středu 16. října – se pak naše dva reprezentační týmy připravovaly přímo na teze české debatní ligy. Stalo se tak formou debaty na připravenou tezi „Minimální mzda by měla být zrušena“, kterou obhájila afirmativní strana. Následně proběhla příprava na plánovou tezi „Evropská unie by měla zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech členských států“ a debatérům byla dovysvětlena úloha důkazů v debatě, jejich příprava a použití. Poznatky využijí na prvním turnaji debatní ligy, který organizuje Asociace debatních klubů 18.–20. října 2013 v Pardubicích.

Velmi úspěšně funguje také debatní klub pro nižší gymnázium, ve kterém se angažují především studenti prim. Ten se poslední středu věnoval tématu voleb – jejich úloze ve společnosti, průběhu voleb, předvolebním kampaním a soutěži stran.

Debatní klub se schází každou středu, a to od 14 do 15 hodin pro nižší gymnázium a od 15 do 17 hodin pro vyšší gymnázium v učebnách OKTA či OKTB. Zájemci o debatování i široká studentská veřejnost jsou na schůzkách klubu srdečně vítáni! Naše debatéry můžete rovněž sledovat na Facebooku.