Z iniciativy samotných studentů, v jejichž čele stojí Mikki Pospěchová z Oktávy B, se zrodil zcela mimořádný projekt, který se stává součástí praktické části obsahové náplně volitelných předmětů vycházejících z rámce Základů společenských věd.

Původní záměr solidární pomoci postiženým lidem v oblasti Filipín však dostává nový rozměr. Je jednoduché řešit své „lidské“ povinnosti přeposláním dárcovské SMS, stali jsme se součástí světa, kde i humanitu lze za úplatu zprostředkovat. Náš nový projekt však míří jinam. Studenti se budou učit, jak mohou v praxi správně a efektivně realizovat humanitární pomoc na mezinárodní úrovni. Všechny kroky, od samotného počátku – tedy výběru lokality až po vlastní humanitární pomoc – budou studenti v rámci přípravy na svou vlastní profesní budoucnost realizovat pod dohledem svých pedagogu zcela samostatně.

Již nyní mají za sebou analytický výběr lokality, charakteru pomoci, prvé kontakty s místními institucemi a především si ujasňují, co opravdu bude pomáhat nejvíce. Další tým již nyní, po předběžných neoficiálních jednáních, připravuje navázání oficiálního kontaktu s Filipínským konzulátem v Praze a studenti se tak přímo dotknou mezinárodního práva, diplomacie a politických aspektů. (Dnes již máme odpověď a víme, že se setkání našich studentů se zástupci velvyslanectví uskuteční 17. 12. 2013 v Praze). Filipínská strana je naším konceptem potěšena a cení si vlastní iniciativy mladých občanů naší země. Další skupina pracuje na technickém zabezpečení humanitární operace a bude mít za úkol hledat tradiční, ale i netradiční formy realizace pomoci a spolupráce. Neméně důležitá je také manažerská a marketinková stránka věci. Již nyní probíhají na naší škole odborné prezentace samotných studentů, kteří svým kolegům představují nejen cíl naší pomoci, ale i svou vlastní práci.

Jsem osobně přesvědčen, že tento projekt je opravdu mimořádný ve svém přímém dopadu na jeho účastníky – naše studenty. Mít možnost jednat, komunikovat s velvyslanci, ale třeba i jen s řadovými úředníky na druhé straně světa je nesmírně přínosné a zajímavé. Bezesporu se tím pro naše studenty otevírá zcela nová dimenze praktického využití nejen studovaných cizích jazyků, ale v praxi užívají vědomostí a dovedností mnoha dalších předmětů. Být součástí takovýchto projektů je opravdu výjimečná životní příležitost. Kladete-li si otázku, proč neposlat těch několik „tisícovek“ rovnou, musím s úctou k našim studentům odpovědět: „Učí se být člověkem, učí se být lidmi a hodně o to stojí.“

Poděkuji Mgr. Macečkové, která je garantem celého projektu.