Žurnalista 2014 / 2015

 

Po loňském úspěšném roce se naše aktivity opět rozrostly o pravidelné společné mimoškolní setkávání. V neformálním prostředí se stmeluje kolektiv zájmového kroužku a zároveň se plánuje zaměření školního časopisu eMko. Všichni účastníci tak mají možnost participace na jeho bezprostředním utváření.

 

V letošním školním roce se budeme scházet každý čtvrtek v 8:00 v učebně kvarty B. Podobně jako v minulých letech budou studenti pracovat v rámci projektu Žurnalista pod vedením Mgr. Rostislava Gromnici. Ve svých článcích budou komentovat zejména školní dění, ale i celospolečenská témata. Kromě školního časopisu se budeme snažit publikovat články i v regionálním tisku.

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica