V úterý 4. listopadu jsme na naší škole přivítali konzula Filipínské republiky, pana Břetislava Skácela.

 

Z původně plánované krátké formální schůzky vzniklo nakonec více než dvouhodinové velmi příjemné povídání s diplomatem, kterému jsme představili náš projekt Helping hand for Gumaras (Učím se být člověkem, učíme se být lidmi). Diskutovali jsme o dalších možnostech spolupráce, rozvoji projektu a zjednodušení cest našich sbírek na ostrov Guimaras. Panu Skácelovi se velmi líbila také výstava fotografií, která mapuje celou humanitární akci Matičního gymnázia od samého začátku v roce 2013 a která v současnosti putuje do dalších škol našeho regionu jako podpora tohoto úspěšně se rozšiřujícího projektu. Pan konzul ocenil především velké nasazení našich studentů a schopnost dotáhnout dobrou věc až do konce. Velké poděkování patří také naší absolventce Mikki Pospěchové, její mamince Yvoně Pospěchové - Brázdilové a panu Liboru Brázdilovi za skvělou spolupráci a podporu.