Divadelní soubor TajfunDivadelní soubor Tajfun vznikl na Matičním gymnáziu v roce 1992. Od té doby prošly jeho řadami spousty studentů, z nichž mnozí zůstali u herectví a divadla dodnes.

Na zkouškách se věnujeme samozřejmě připravovaným představením, učíme se ale i mluvení či pohybu na scéně a také rozvíjíme vlastní tvořivost. Vystoupení jsou tak z velké části autorská.

V současné době (po náboru z listopadu 2010) má Tajfun okolo dvaceti členů z různých tříd a s různými her

eckými zkušenostmi.

Jste srdečně zváni na každé naše vystoupení!