Čas vánoční již pošesté inspiroval naše studenty k pomoci filipínským dětem bez rodiny na ostrově Guimaras.

V sirotčinci, který je zřízen u naší spřátelené školy GSFA, žije ve velmi skromných podmínkách 22 dětí a ty jsou ze všech darů Matičního gymnázia opravdu velice šťastné.
V hodinách výtvarné výchovy si mohli naši studenti vyrobit krásné vánoční dárky s benefitem. Nižší gymnázium tvořilo vánoční ozdoby a studenti vyššího gymnázia vyráběli gelové svíčky.  Každý, kdo se akce zúčastnil, tak spojil dvě krásné věci: vlastnoručně vyrobil dárek pro někoho blízkého a zároveň tím přispěl na dobrou věc dětem na Guimarasu.
A čím tedy uděláme dětem radost letos?
Díky veliké odezvě našich studentů i učitelů můžeme letos každému dítěti v sirotčinci přispět na školní uniformu!
Velké poděkování patří hlavně  p. prof. Fismolové a p. prof. Kuchařové, dále organizátorům ze třídy Kvarty B a všem, kteří akci podpořili.
Budeme se těšit na nové fotografie a dopisy dětí.