telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

I studenti mají možnost přímo zasahovat do dění na naší škole. Právě k tomu slouží jejich samosprávný orgán: Studentský senát. Díky němu je komunikace v rámci školy mnohem jednodušší – studenti mohou skrze senátory sdělovat své podněty, nápady i stížnosti a problémy, které se tak dostanou k učitelům nebo k vedení školy. Při komunikaci opačným směrem zase Senát usnadňuje řešení podnětů od vedení školy a pedagogického sboru a předání informací studentům.
Zároveň Senát zajišťuje reprezentaci studentů školy v regionálních a celostátních sdruženích žákovských samospráv, aby zájmy MGO nezapadly a mohly být prosazovány skrze větší organizace. Úspěšné působení Senátu úzce souvisí i s podporou ze strany učitelů a vedení školy, které je vždy ochotné podněty vyslechnout a řešit a umožňuje zástupcům z řad senátorů se účastnit jednání Školské rady a Správní rady Přátel MGO.
Na Matičním gymnáziu Studentský senát funguje již řadu let, pochopitelně tedy prošel mnoha proměnami. Výrazné reformy se dočkal se začátkem školního roku 2021/22 po útlumu činnosti způsobeném koronavirovou pandemií. Poprvé se dočkal upevnění pravidel fungování díky sepsání stanov a volebního řádu a konečně opustil nevyhovující systém volby právě dvou senátorů z každé třídy.
Studentský senát tvoří 41 senátorů volených v celoškolních volbách pořádaných každé září. Aby se senátory stali studenti, kteří o funkci stojí, hlasovat lze napříč třídami pro libovolného kandidáta. Senátoři si vybírají předsedu, a ten následně určuje místopředsedu. V rámci Senátu funguje několik výborů, podvýborů a pracovních skupin, do kterých se jednotliví senátoři hlásí dle vlastního zájmu, aby se daným tématům věnoval nejprve okruh lidí, které zajímá, a Senát jako celek nemusel věc řešit tolik dopodrobna.
Neopomenutelnou součástí činnosti Studentského senátu je příprava a pořádání akcí během celého školního roku. Jedná se o širokou paletu aktivit sahající od pořádání florbalové ligy, přes pomoc při organizaci potravinové sbírky, až po školní soutěž halloweenských kostýmů.
Podrobnější informace o fungování našeho Senátu jsou k dispozici v internetovém rozcestníku na adrese www.linktr.ee/senat.mgo.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top